Kajuhovci osvojili štiri zlate in pet srebrnih sovic za raziskovalne naloge


Dijaki I. gimnazije v Celju nadaljujejo s tradicijo uspehov v raziskovanju. Na 54.  državnem srečanju, ki je bilo 14. in 15. septembra v Mariboru sta se dve nalogi mladih raziskovalcev okitili z zlatom, štiri pa s srebrom.

Zlato priznanje je prejela naloga Maistrovih (skoraj) deset mesecev v Celju. Delovanje Rudolfa Maistra v Celju sta raziskovala Tea Dular, zlata maturantka iz 4. b, Filip Ratkajec s ŠCC- ja, mentorja sta bila profesor Sebastjan Pauman in bivši dijak  I. gimnazije Urh Ferlež, ki je med gimnazijskim šolanjem bil tudi uspešen mladi raziskovalec.

Zlata pa je bila tudi naloga Preučevanje encima Butirilholinesteraze v vzorcu človeškega seruma, ki sta ga raziskovali Zala Božanić in Jana Ušen, obe iz 4. a, mentorja sta bila mag. Mojca Alif in prof. dr. Jure Stojan iz Inštituta za biokemijo Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani. Naloga je bila nagrajena tudi s Krkinim  priznanjem. Tako Zala kot Jana sta zlati maturantki, obe sta  že drugič prejeli zlato sovico za svoje raziskovalno delo.

Srebrno priznanje so prejele štiri naloge:

Jana Ušen je izdelala pod mentorstvom mag. Tatjane Rozman še nalogo Kako je leto 1984 postalo leto 1984? Potrošništvo in družba svobode, ki jo obljublja.

Kulturni potep po občini Dobje in bližnji okolici (Kalobje, Planina, Jurklošter, Prevorje) je pritegnil raziskovalca Laro Bezgovšek iz 4. c in Aneja Bezgovška iz 1. c, mentorica je bila profesorica Vesna Gubenšek Bezgovšek.

Sodobni nomadi – razvojna priložnost Mestne občine Celje, raziskovalka Urška Kolar iz 1. b, mentorica profesorica Nataša Marčič.

Ali je Umetno zasneževanje – rešitev slovenskih smučišč? se je spraševala raziskovalka Ana Intihar Marulc iz 4. d, mentorica je bila profesorica Nataša Marčič.

N.M.