Kam bo šel denar od odpadnega papirja, ki ga zbirajo celjski osnovnošolci?


Celjski osnovnošolci tudi v tem šolskem letu intenzivno zbirajo odpadni papir. Najbolj uspešni so do zdaj osnovnošolci iz Hudinje (zbrali so 181 kg papirja na učenca).

Druga na lestvici je OŠ Ljubečna (76 kg) tretja pa OŠ Glazija (60 kg). Skupaj so v tem šolskem letu zbrali že 250 ton odpadnega papirja.

V akciji sodeluje 18 osnovnih in podružničnih šol. Zelo uspešni so tudi na podružnicah, kjer sicer v celoti zberejo manj papirja, a na učenca zelo veliko.

Na prvem mestu je trenutno POŠ Socka (192 kg na učenca), na drugem Šmartno v Rožni dolini (84 kg), tretja je POŠ Kompole (69 kg).

Šole, ki sodelujejo, zbrani papir odpeljejo v odkup na Simbio (tržna cena papirja letos znaša 70 evrov). Zbrani denar lahko šole namenijo v njihove sklade za kritje stroškov ekskurzij, športnih ali kulturnih dni ali pa ga donirajo dobrodelnim organizacijam.