Klekljarskih spretnosti so se uspešno lotili tudi mladi Celjani


Klekljanje čipk se je v naših krajih rodilo v Idriji in je bilo pred dobrim desetletjem razglašeno za živo mojstrovino državnega pomena.

Mladi klekljarice pri delu; foto: OŠFK

Znanje klekljanja se je v preteklih stoletjih kot ustno izročilo prenašalo iz roda v rod. Začetki organiziranega izobraževanja klekljanja segajo v leto 1876, ko je bila ustanovljena Čipkarska šola Idrija, ki skrbi za prenašanje, širjenje in ohranjanje znanja o klekljanju čipk, zlasti idrijskih. Klekljanje je bilo od nekdaj družabni dogodek.

Pri klekljanju gre za prepletanje, križanje in pretikanje vsaj dveh parov niti, ki so navite na majhne podolgovate lesene palice, imenovane kleklji.

S to ročno spretnostjo so se v minulem šolskem letu spoznavali tudi učenci 5. in 6. razredov Osnovne šole Frana Kranjca s celjskih Polul.

Klekljarski utrinki; vir foto: OŠFK

Pod mentorstvom Sergeje Lončar so nekateri postali že pravi mojstri prepletanja in križanja niti. Ob koncu leta so na šoli pripravili razstavo njihovih izdelkov.