Najuspešnejše dijakinje in dijaki na sprejemu pri županu Mestne občine Celje


najuspesnejsi_dijaki_pri_zupanu_moc_1V veliki dvorani Narodnega doma je župan Mestne občine Celje Bojan Šrot včeraj sprejel najuspešnejše dijakinje in dijake srednjih poklicnih šol nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, najuspešnejše maturantke in maturante poklicne in splošne mature v šolskem letu 2013/2014 in dijake, ki so bili izjemno uspešni na mednarodnih tekmovanjih iz znanja – olimpijadah.

»Vaš uspeh zgovorno govori o tem, da ste se pravočasno dokopali do spoznanja, da sta znanje in delavnost najboljši obet in zagotovilo za prihodnost. Tako za vašo lastno prihodnost kot za prihodnost skupnosti,« je najuspešnejše nagovoril župan Mestne občine Celje Bojan Šrot in med drugim povedal: »Zdaj so vam odprta mnoga vrata v svet. Izbirali ste in izbrali sami. Karkoli ste izbrali, skozi katerakoli vrata boste stopili v prihodnost, povsod je dovolj izzivov, vprašanj in priložnosti. Svet je zdaj vaš. Verjamem, da je v vaši odličnosti tudi zagotovilo, da boste zmogli izzive, ki so pred vami. Ob tako lepi številki 124 najuspešnejših smo ponosni in veseli, da v našem mestu raste tako sposobna in perspektivna generacija mladih. Iskrene čestitke za izjemen dosežek in uspeh, ki ste ga dosegli. Naj ob tej priložnosti povem, da smo zelo veseli, ker bo ravno jutri Mestna občina Celje prejela certifikat Mladim prijazna občina. Priznanje pomeni, da smo bili uspešni pri izvajanju ukrepov za reševanje problematike mladih na različnih področjih, hkrati pa pomeni zavezo, da bomo področje mladih tudi v prihodnje še naprej sistematično urejali in dvignili nivo učinkovitosti. In na tem področju nas vse skupaj čaka še veliko dela.«

Na koncu je župan poudaril, da zaključek srednje šole pomeni nove izzive in nove naloge, ki zahtevajo nova znanja in dijakom zaželel še veliko dosežkov, na katere bodo ponosni, in še veliko odličnosti. »Eni boste nadaljevali študij, drugi se boste zaposlili, si ustvarili družino, mogoče v svojem domačem kraju, mogoče vas bo pot zanesla kam dlje. Kjerkoli boste, karkoli boste počeli, poskusite biti odlični v vsem, v znanju, pri delu in v odnosih z drugimi ljudmi. Želim vam, da bi izpolnili svoja pričakovanja in ambicije ter se polni znanja in uspehov radi vračali v knežje mesto in občine, iz katerih prihajate.«

Župan Mestne občine Celje Bojan Šrot je najuspešnejšim dijakom podaril knjigo Danes grofje Celjski in nikdar več, avtorice Anne Wambrechtsamer.
Župan Mestne občine Celje Bojan Šrot je najuspešnejšim dijakom podaril knjigo Danes grofje Celjski in nikdar več, avtorice Anne Wambrechtsamer.

Sprejem je bil namenjen:

I. Deseti generaciji najuspešnejših dijakinj in dijakov srednjih poklicnih šol nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja v Mestni občini Celje. Teh dijakov je 38, razvrščeni so po treh kriterijih:

– 1. kriterij: vsa leta so bili odlični v programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja in so opravili zaključni izpit s pohvalo (5 dijakov);

– 2. kriterij: vsa leta so bili odlični v programih nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja (0 dijakov);

– 3. kriterij: dijaki so zaključni izpit opravili s pohvalo (33 dijakov).

Dijaki so iz naslednjih srednjih šol:

– Šolski center Celje: Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko – 14 dijakov

– Šolski center Celje: Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja – 3 dijaki

– Šolski center Celje: Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije – 3 dijaki

– Šolski center Celje: Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo – 2 dijaka

– Srednja zdravstvena šola Celje – 11 dijakov

– Srednja šola za gostinstvo in turizem Celje – 1 dijak

– Ekonomska šola Celje – 3 dijaki

– Abitura, d. o. o., Celje – 1 dijak

II. Dvajseti generaciji najboljših maturantov splošne mature gimnazij v Mestni občini Celje. Teh maturantov je 27.

Maturanti so iz naslednjih šol:

– Gimnazija Celje-Center – 4 dijaki

– I. gimnazija v Celju – 22 dijakov

– Šolski center Celje: Gimnazija Lava – 1 dijak

Najuspešnejše dijakinje in dijaki splošne mature ter dijaki, ki so se izjemno izkazali na mednarodnih tekmovanjih iz znanja – olimpijadah z župani in ravnatelji.
Najuspešnejše dijakinje in dijaki splošne mature ter dijaki, ki so se izjemno izkazali na mednarodnih tekmovanjih iz znanja – olimpijadah z župani in ravnatelji.

III. Dvajseti generaciji najboljših maturantov poklicne mature srednjih šol v Mestni občini Celje. Teh maturantov je 45.

Maturanti so iz naslednjih šol:

– Ekonomska šola Celje – 3 dijaki

– Gimnazija Celje – Center – 6 dijakov

– Srednja zdravstvena šola Celje – 14 dijakov

– Šolski center Celje: Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja – 2 dijaka

– Šolski center Celje: Srednja šola za strojništvo, mehatroniko in medije – 8 dijakov

– Šolski center Celje: Srednja šola za kemijo, elektrotehniko in računalništvo – 7 dijakov

– Šolski center Celje: Srednja šola za storitvene dejavnosti in logistiko – 3 dijaki

– Šola za hortikulturo in vizualne umetnosti Celje – 2 dijaka

Najuspešnejši dijaki in maturanti (skupaj 110) so prejeli knjigo Danes grofje Celjski in nikdar več, avtorice Anne Wambrechtsamer.

Dijaki, ki so bili izjemno uspešni na mednarodnih tekmovanjih iz znanja – olimpijadah (14 dijakov), pa so prejeli knjigo Barbara Celjska, avtorice Rolande Fugger Germadnik.

Besedilo: MOC

Foto: Andraž Purg