Odziv delodajalcev na štipendijsko shemo dober – največ štipendij za strojnike


Do 20. julija se je na poziv komisije za štipendiranje pri Razvojni agenciji Savinjske regije za vključitev v regijsko štipendijsko shemo odzvalo 30 delodajalcev, ki bi skupaj podelili 137 kadrovskih štipendij.

Če prištejemo še prijavljene potrebe v 1. krogu, ki se je končal do konca maja, so tako v komisiji dobili prijave 38 delodajalcev, ki bi v šolskem oziroma študijskem letu 2011/2012 podelili 200 kadrovskih štipendij.

Od tega bi jih 65 namenili dijakom, 135 pa študentom. Največ štipendij za dijake je s področja gostinstva in turizma ter strojništva. Za študente je krepko največ štipendij s področja strojništva, sledita elektrotehnika in računalništvo.

S temi potrebami po štipendiranju v Savinjski regiji se bo razvojna agencija zdaj prijavila na razpis ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, po zaključku razpisa pa bo glede na število prijavljenih potreb iz vse Slovenije znana štipendijska kvota za Savinjsko regijo. Razpis, na katerem bodo za podelitev kadrovske štipendije lahko kandidirali dijaki in študenti, bo objavljen septembra.

Več informacij si lahko preberete na spletni strani Novega tednika.