Po odmevni spremembi pravil na OŠ Rogatec: Kaj o tem meni ravnateljica celjske šole in katera pravila so tam že sprejeli


Pred tednom dni je po celotni državi odmevala odločitev na Osnovni šoli Rogatec, da bodo v šolskih prostorih med drugim omejili pomanjkljivo oblačenje in uporabo pametnih naprav.

Sprememba pravil, ki učiteljem ob utemeljenem sumu prav tako omogoča pregled torbe učenca, je dobila velik delež odobravanja s strani staršev, učencev in ravnateljev drugih osnovnih šol po državi.

Zanimalo nas je, kaj o odločitvi menijo vodstva osnovnih šol v Celju ter kaj so glede reševanja prej omenjenih problematik že storili.

Iz Osnovne šole Lava so nam sporočili, da so del prej omenjenih novosti že pred leti vnesli v tri kodekse, in sicer Kodeks obnašanja učencev, Kodeks obnašanja staršev ter Kodeks obnašanja zaposlenih. Ugotovili so namreč, da si svobodo obnašanja, oblačenja, izražanja vsak predstavlja po svoje.

Na šoli skrbno spremljajo in v zadnjem času opažajo porast neprimernega oblačenja. Tudi zato ravnateljica Marijana Kolenko meni, da pravila oblačenja ne bi smela biti prepuščena vsaki šoli posebej, temveč kličejo po nujnosti skupnega dogovora. Ob tem je dodala: “Kot ravnateljica vsekakor podpiram urejenost tudi otrok in mladih, urejenost v šolskih prostorih, saj je šola kulturni in izobraževalni hram, kjer mlade pripravljamo na samostojno življenje ter primerno vedenje. Zato so pravila in kodeksi potrebni. Strokovnjaki vemo, da se mladi ne morejo kakovostno učiti, če njihova zunanja podoba izziva, je na trenutke celo žaljiva za druge v okolju, buri domišljijo, najbolj pomembno pa je, da je urejenost izraz spoštovanja ljudi, med katerimi se nahajamo.

Prekomerna uporaba telefonov vedno večja težava pri mladih

Kolenkova je pojasnila, da pri uporabi telefonov zaradi obstoječih pravil v šoli nimajo večjih težav, seveda pa se občasno najdejo posamezni učenci, ki kršijo dogovore. Uporaba mobilnih naprav je na šoli pred leti povzročala težave, zato so v Pravila šolskega reda zapisali protokol uporabe. Ta narekuje, da se telefonov med poukom ne sme uporabljati, razen ob dogovoru z učiteljem za potrebe pouka. Prav tako je jasno opredeljeno, kako ravnajo v primerih kršitev.

Učenci in ravnateljica Osnovne šole Lava

Seveda pa ta pravila ne veljajo, ko učenci zapustijo šolo. Kot je povedala ravnateljica, jih izjemno skrbi, da so otroci doma v mnogo primerih brez nadzora, koliko časa uporabljajo mobilne naprave in katere platforme uporabljajo. Nevroznanost namreč opozarja, da prekomerna uporaba telefonov pri otrocih povzroča trajne poškodbe možganov, zasvojenost, upad kognitivnih sposobnosti in funkcionalnih spretnosti, povečanje agresivnosti in motnje pozornosti.

Ravnateljica je pojasnila, da se v šoli trudijo obvladovati uporabo pametnih naprav in otroke učiti zavestne uporabe, vendar so sami premalo učinkoviti. Ob tem je dodala naslednje: “Za uporabo pametnih naprav so edini odgovorni starši in nihče drug. Dokler starši ne bodo prepoznali škode, ki jo trajno povzroča predolga, pretirana raba teh naprav, ne bomo rešili problema.

Vprašanja smo poslali na vse osnovne šole z območja Mestne občine Celje. Do objave prispevka odgovorov ostalih osnovnih šol, kljub ponovnemu pozivu, nismo prejeli.