Podelitev priznanj najboljšim mladim raziskovalcem Mladi za Celje 2017


Danes sta v Narodnem domu župan Mestne občine Celje Bojan Šrot in predsednik komisije Mladi za Celje Srečko Maček podelila priznanja najboljšim mladim raziskovalcem in njihovim mentorjem iz celjskih osnovnih ter srednjih šol.

Vedno več mladih poleg rednih šolskih obveznosti najde čas tudi za raziskovanje, s katerim nagrajujejo svoje znanje in pridobivajo dragocene izkušnje za življenje. Nemalokrat je v raziskovalne naloge vloženega veliko dela, energije in ustvarjalnosti. Mestna občina Celje ima najdaljšo tradicijo raziskovalnega dela v Sloveniji. Letos poteka že 39. leto načrtnega mladinskega raziskovalnega dela in torej podelitev priznanj najboljšim mladim raziskovalkam in raziskovalcem Mestne občine Celje ter 21. leto poslikav oglasnih panojev v času praznika Mestne občine Celje. 

V šolskem letu 2016/2017 so mladi izdelali 124 raziskovalnih nalog s področja agrokulture, družboslovja, humanistike, medicine, naravoslovja in tehnike. Izdelali so 61 osnovnošolskih in 63 srednješolskih nalog.

Raziskovalne naloge je na javnih zagovorih ocenjevalo 92 strokovnih ocenjevalcev, delo pa je koordinirala Komisija mladi za Celje.

Poleg vseh 9 celjskih osnovnih šol je raziskovalne naloge zagovarjalo tudi 8 osnovnih šol iz okoliških krajev Štore, Šentjur, Vojnik, Laško, Frankolovo, Griže, Rimske Toplice in Dobje. Raziskovalce, katerih naloge so bile uvrščene v 1. skupino, je Mestna občina Celje nagradila z izletom na Dolenjsko in v Belo krajino.

Na državnem srečanju mladih raziskovalcev maja letos v Murski Soboti je zlato priznanje prejelo 14 raziskovalnih nalog iz osnovnih in srednjih šol Mestne občine Celje, 10 raziskovalnih nalog je prejelo srebrno priznanje, bronasto priznanje pa 36 nalog.  

Raziskovalne naloge so dostopne na posebnem spletnem mestu (klik!)

sola-voznje-polsi-klik