Podelitev priznanj najboljšim študentom Fakultete za logistiko


Vodstvo Fakultete za logistiko - dekan dr. Martin Lipičnik (desno), prodekanica dr. Maja Fošner (levo).

Na Fakulteti za logistiko vsako leto na začetku študijskega leta podelijo v različnih kategorijah priznanja najboljšim študentom minulega študijskega leta. Tudi letos so v četrtek, 13. oktobra, razglasili najuspešnejše študente za študijsko leto 2010/2011.

Na začetku podelitve je spregovoril dekan dr. Martin Lipičnik, ki je razkril, da je to eden izmed najlepših in najpomembnejših dogodkov na Fakulteti za logistiko. Kako pomembno je znanje, je izpostavil v kratki anekdoti povezani z delovanjem vulkana Vezuv. V času bruhanja vulkana so vsi prebivalci reševali svoje premoženje. Na ramenih so tovorili, kolikor se je le dalo. Eden pa je bežal praznih rok. Nekdo ga vpraša, zakaj nima ničesar. Možakar mu odgovori, da najdragocenejšo stvar, ki jo premore, ima s seboj in to je znanje v glavi. Dekan je tako študentom več kot očitno razkril, da je znanje njihovo največje bogastvo.

Prodekanica za izobraževalno dejavnost Fakultete za logistiko prof. dr. Maja Fošner.

Priznanje za najboljšo študentko 1. letnika visokošolskega strokovnega programa je prijela Patricija Vrenko, univerzitetnega Nives Jančar in magistrskega študija Tina Cvahte. Najboljše povprečje 2. letnika visokošolskega strokovnega progama je pripadlo Maji Uršič, univerzitetnega Jerneji Mašera in magistrskega študija Dejanu Skoku. Najboljši študentki 3. letnika sta Mirjana Zarnec visokošolskega strokovnega programa in Aldijana Sakić univerzitetnega študija.

Priznanja so bila podeljena tudi za najboljša zaključna pisna dela, med katerimi sta si naslov avtorja najboljše diplomske naloge zaslužila Urška Fric na visokošolskem programu in Boštjan Kukovič na univerzitetnem. Priznanji za najboljši magistrski nalogi pa sta prijela Vaska Pejić in Mihael Plevnik.

Druženje najboljših študentov Fakultete za logistiko s profesorji in asistenti po podelitvi.

Zanimalo nas je, kje je ključ do tako dobrega študijskega uspeha, zato smo povprašali najboljšo študentko 2. letnika visokošolskega programa Majo Uršič, ki nam je zaupala …

Najboljša učenka 2. letnika visokošolskega programa Maja Uršič.

… da je ključ do odličnega uspeha v volji in motivaciji, saj kjer je volja je tudi pot. Ključnega pomena pa so tudi delovne navade in sprotno učenje. Izpostavila je tudi, da ji je pot olajšalo tudi pripravljanje na izpite v okviru e-študija, ki ga na Fakulteti za logistiko izvajajo že nekaj let. Za po vrhu pa je bila Maja Uršič do pred kratkim tudi vrhunska športnica, kar pomeni, da sta pomembni tudi disciplina in dobra organizacija časa.

Kako uspeti, pri izdelavi diplomske naloge smo povprašali Urško Fric, ki je z nalogo Analiza kombinirane in integralne oblike transporta, postala avtorica najboljšega zaključnega dela dodiplomskega visokošolskega študija v letu 2010/2011.

Urška Fric, avtorica najboljše diplomske naloge na Fakulteti za logistiko.

Urška nam je z veseljem izdala, da je skrivnost že v sami izbiri študija oziroma zanimanjem in navdušenjem nad stroko, ki te mora veseliti ter biti v tvojih mislih kot del tvoje prihodnosti. Vse to v tebi prebuja navdih za sprotno delo. Ob tem je potrebno oceniti, kako se bo izbrano področje razvijalo v prihodnjih letih. Po mnenju avtorice najboljše naloge je ključnega pomena tudi izdelava planov in razporeditev študijskih ter ostalih obveznosti. Tekom študija je pomembno pridobivanje dodatnega znanja in izkušenj, ki izboljšajo tako kvaliteto študija kot tudi kvaliteto življenja posameznika. Med drugim pa je Urška Fric za temo diplomske naloge vedela že zelo zgodaj, kar pomeni, da je lahko počasi in poglobljeno zbirala vire in informacije.

Š.O.