Samo še do torka možno oddati prošnjo za subvencionirano bivanje študentov


Približuje se rok za oddajo prošenj za podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov v študentskih domovih, dijaških domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2022/23.

V torka, 16. avgust 2022 se izteka rok za oddajo prošnje za podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov in hkrati rok za oddajo prošnje za sprejem za študente, ki želijo biti uvrščeni na prvo prednostno listo.

Študenti morajo torej na spletnem portalu eVŠ najkasneje do 16. avgusta 2022:

  • prošnjo za podaljšanje subvencioniranega bivanja študentov v študentskih domovih, dijaških domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2022/23 oziroma
  • prošnjo za sprejem na subvencionirano bivanje študentov v študentskih domovih, dijaških domovih in pri zasebnikih za študijsko leto 2022/23 za študente, ki želijo biti uvrščeni na prvo prednostno listo (študenti, ki želijo biti uvrščeni na prvo prednostno listo).
  • Javni razpis in pregled razpoložljivosti subvencij za bivanje po visokošolskih središčih.

V letošnjem razpisu za bivanje je novost, da lahko študenti oddajajo prošnjo za sprejem tekom celotnega študijskega leta oziroma do 1. junija 2023. Vendar če študenti prošnjo oddajo po 16. avgustu 2022, bodo uvrščeni na naslednjo prednostno listo po izdaji odločbe o dodelitvi subvencije.

Rok velja tudi za tiste, ki se bodo vpisali ali šele oddali prijavo za vpis na študij po roku za oddajo prošnje za subvencionirano bivanje študentov.

Letos je skupaj razpisanih 12.149 mest za subvencionirano bivanje. Od tega 4685 za sprejem in 7464 za podaljšanje bivanja, ter 49 mest, ki so namenjena študentom s priznano mednarodno zaščito in študentom s priznano začasno zaščito.