V Celjskem mladinskem centru predstavili nadgradnjo projekta Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga


Minuli četrtek je v prostorih MCC potekala predstavitev nadgradnje projekta Mladi ambasadorju medkulturnega dialoga (MAMD), ki ga bodo MC Dravinjska dolina, MC Trbovlje in Celjski mladinski center izvajali do meseca marca 2014. Uspešno so se namreč prijavili na razpis Evropske unije, v programu Progress.

Temeljni cilj projekta, ki je bil podprt s strani Evropskega socialnega sklada in h kateremu je pristopilo triindvajset konzorcijskih partnerjev iz celotne Slovenije s poslovodečim konzorcijskim partnerjem Mladinskim centrom Dravinjske doline v Slovenskih Konjicah, je omogočati sožitje različnih kultur v multikulturnem svetu, v katerem razvijajo občutek skupnosti in pripadnosti ter gojijo vzajemno spoštovanje in razumevanje drug drugega.

V projekt so vključene mladinske organizacije in srednje šole, ki med seboj sodelujejo. Med mladimi je zelo pomembna vzpostavitev okoliščin za kvalitetno neformalno izobraževanje mladinskih delavcev, za spoznavanje kultur drugih, izvajanje promocije medkulturnega dialoga, spodbujanje sožitja različnih kultur, občutka skupnosti in strpnosti, vzajemnega spoštovanja in razumevanja drug drugega, izboljšanje socialnih, kulturnih in državljanskih kompetenc in krepitev aktivnega državljanstva. Glavna dejavnost in poudarek projekta temelji na mladinski participaciji, ki jo bodo zagotavljali v sklopu aktivnosti Mladi ambasadorji medkulturnega dialoga.

Primož Brvar, Karmen Kukovič, Laura Krančan in Karmen Murn so predstavili nadgradnjo projekta MAMD

Nadgradnjo projekta so predstavili Laura Krančan in Karmen Kukovič iz MC Dravinjske doline, Karmen Murn iz MC Trbovlje, Primož Brvar, direktor MCC pa je predstavil proces informiranja na projektu in igre kultur, ki se bodo izvajale v času Evropskega prvenstva v košarki.

Krmen Kukovič, vodja projekta, je na novinarski konferenci izpostavila, da se bo projekt nadgradnje izvajal na srednjih šolah v vseh dvanajstih slovenskih statističnih regijah. Vzpostavljene bodo okoliščine za kvalitetno neformalno izobraževanje mladinskih delavcev za spoznavanje različnih kultur in kulturnih skupin v okviru kulturnih in športnih dogodkov. V sklopu izvajanja delavnic Urice medkulturnega dialoga na srednjih šolah bo izbranih 55 mladih ambasadorjev medkulturnega dialoga, ki bodo v svojem mandatu prostovoljno zastopali eno izmed držav članic Sveta Evrope in Mediteranskih držav, motivacijo jim bodo spodbujali tuji mentorji in častni ambasadorji projekta.

Pri organizaciji in izvajanju nekaterih aktivnosti v projektu bodo sodelovali  tudi Zveza Romov Slovenije, Rozana, Društvo za kulturo, razumevanje in dialog, Društvo informacijski center Legebitra in Zavod Mladinska mreža MaMa.

Izvajanje projekta MAMD je mogoče spremljati preko družabnega omrežja Facebook, od meseca aprila pa tudi na uradni spletni strani projekta.

t/f: eH