V okviru projekta “Sodeluj in oblikuj” mladi oblikujejo boljše Celje


Na zadnji ponedeljek v septembru so v Celjskem mladinskem centru uspešno izpeljali prvo srečanje v okviru projekta Sodeluj in oblikuj.

Projekt je nastal kot odgovor na okroglo mizo na Gimnaziji Celje – Center, ki je potekala v novembru 2022, kjer so mladi povedali, da se v svojem okolju počutijo prezrte in da bi si želeli biti bolj vpeti v oblikovanje programa celjski občini. Udeležencem iz celjske gimnazije so na srečanju podrobneje predstavili omenjeni projekt in jih seznanili z delovanjem Celjskega mladinskega centra, Mladinskega sveta Celje, spoznali pa so tudi mlade ambasadorje in ambasadorke. Sledila je predstavitev orodja Youthpass za krepitev osmih ključnih kompetenc in priložnosti v okviru programa Erasmus+.

Vir foto: MCC

Na srečanju so se predstavili tudi Klub študentov občine Celje, Ba kanal, Hišo kulture Celje in Planinsko društvo Celje Matica. To so društva, ki se sicer že ukvarjajo z mladimi. Srečanje je potekalo v sproščenem vzdušju, za konec pa so besedo predali dijakom ki so po tehniki ”brain storming” sestavili prve osnutke predlogov, česa si v občini želijo več in kaj pogrešajo, prav tako pa so predloge začinili s svojimi idejami za aktivnosti, ki bi bile namenjene mladim.

V okviru projekta načrtujejo še tri srečanja

V projekt Sodeluj in oblikuj so vključili 25 mladih, ki bodo v okviru štirih srečanj s pomočjo mladinskih delavcev oblikovali predstavitve mladinskih pobud, ki bodo realizirane v obliki dogodkov, katere bi mladi želeli v svoji lokalni skupnosti. Na koncu bodo ti predstavljeni celjskemu županu in drugim odločevalcem.

Mladi bodo preko projekta prav tako spoznali razne tematike, kot so pomen aktivne participacije in demokratičnih procesov na lokalnem nivoju, argumentacija v skupini, pridobili pa bodo tudi nove kompetence in znanja.

Vir foto: MCC