Zaključek projekta ‘drevo = življenje’ na OŠ Frana Kranjca (foto)


Na OŠ Frana Kranjca so ta teden zaključili nacionalni projekt drevo = življenje in ga pospremili z razstavo izdelkov, nastalih v sklopu projekta.

V okviru našega nacionalnega projekta drevo = življenje so na OŠ Frana Kranjca v letošnjem šolskem letu spoznavali 5. globalni cilj, ki nosi naslov enakost spolov. Cilj projekta govori o doseganju enakopravnosti med spoloma in odpravi diskriminacije vseh žensk ter deklic. “Povsod po svetu so namreč ženske še vedno zaradi svoje spolne identitete, tradicij, spolnih stereotipov in norm prepogosto brez možnosti, da kot moškim enakopravne vplivajo na svoj družbeni položaj,” pove vodja projekta Klavdija Krbavac Kenda.

V delavnicah, ki so jih izvedli učitelji, so se dotaknili različnih področij diskriminacije žensk in s takšnimi ali drugačnimi pristopi odpravljali stereotipe, ki naj bi veljali za določen spol. Seznanili so se z nekaterimi dejstvi in podatki o diskriminaciji žensk po vsem svetu, o oblikah nasilja nad ženskami, o spornih običajih, kot so otroške, zgodnje in prisilne poroke ter obrezovanje deklic, o izključenosti žensk pri odločanju v politiki, gospodarstvu in javnem življenju, o omejenem dostopu do izobrazbe ipd..

Na koncu so ustvarili popoln par dečka in deklice, ki je povsem odmaknjen od vseh stereotipov. Učenci so se vživeli v nasprotni spol in nanizali ogromno idej, kako bi želeli, da nas dojemajo. Pri ustvarjanju je bilo polno smeha, razigranih idej in ob vživljanju v nasprotni spol včasih tudi malo nelagodja.

Pri raziskovanju in ustvarjanju so se jim pridružile tudi druge osnovne ter srednje šole. Ob zaključku projekta so v avli šole pripravili razstavo vseh izdelkov, ki si jih lahko ogledate tudi na spletni strani šole.

foto: OŠ Frana Kranjca