V Celju lahko študirate na fakulteti z mednarodnimi akreditacijami, ki daje praktično znanje

Če želite študirati na dinamični fakulteti, kjer poleg teoretičnega znanja pridobivate znanje strokovnjakov, ki so hkrati zaposleni v praksi, smo prava izbira za vas!

Izobraževanje na Mednarodni fakulteti za družbene in poslovne študije v Celju je vpeto v poslovni svet skozi številne ekskurzije v podjetja, skozi predavanja gostov iz prakse, z delom na projektnih nalogah za konkretna podjetja, s podjetniškimi delavnicami in okroglimi mizami o aktualnih temah.

Ekskurzija študentov v podjetje Dewsoft
Ekskurzija študentov v podjetje Dewsoft

Mednarodne izkušnje študentom zagotavljamo preko številnih tujih profesorjev, ki vsako leto gostujejo pri nas, prav tako pa imajo študentje možnost Erasmus+ izmenjave za študij ali prakso v tujini, udeležbo na mednarodni poletni šoli ali konferenci.

Študij po trimestrih

Študij poteka v obliki trimestrov, kar pomeni, da študentje poslušajo praviloma dva, največ tri predmete naenkrat. To jim omogoča lažjo osredotočenost na študij posamezne snovi in sprotni študij.

Mednarodne akreditacije programov

Na MFDPŠ izvajamo kakovosten in mednarodno usmerjen študij ekonomije, poslovanja in managementa, s katerim želimo prispevati k razvoju družbe znanja. Vsi naši študijski programi imajo akreditacijo Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu. Študijska programa Poslovanje v sodobni družbi in Management znanja imata akreditacijo avstrijske nacionalne agencije za kakovost v visokem šolstvu AQ Austria. Fakulteta pa je pridobila tudi mednarodni certifikat hrvaške nacionalne agencije za znanost in visoko šolstvo AZVO.

Dodiplomska programa

Magistrska programa

Doktorski program

Fakulteta ima koncesijo za oba dodiplomska programa in magistrski program Management znanja, kar pomeni, da je študij za študente brezplačen ne glede na starost in zaposlitev.

Fakulteta je tudi raziskovalno in razvojno uspešna predvsem na področju evropskih projektov, izvaja mednarodno znanstveno konferenco MakeLearn&TIIM in pri nas deluje tudi mednarodna založba ToKnowPress.

Vabimo vas, da se prepričate, če smo prava izbira za vas in se nam pridružite na online informativnem dnevu, ki bo v četrtek, 4. 6. 2020 preko prijavnice na tej povezavi (klik)