Izklopi v četrtek, 14. 10. 2020


Zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah bo v četrtek, 15. oktobra, predvidoma prekinjena dobava električne energije na območju transformatorskih postaj enot Celje in Velenje:

Nadzorništvo Gaberje – območje Teharje z okolico: Vrhe in Vrhe črpališče med 8:00 in 14:00 uro

Nadzorništvo Mestinje – območje Rogaške Slatine z okolico: Kamence – nizkonapetostni izvod Vinec med 8:30 in 11:00 uro

Nadzorništvo Vojnik – območje Vojnika: Ivenca – nizkonapetostno omrežje Adamič med 8:30 in 14:00 uro

Nadzorništvo Žalec – območje Zaloške Gorice: Zaloška Gorica – nizkonapetostno omrežje Stepišnik med 8:00 in 13:00 uro

Nadzorništvo Nazarje – območje Konjski vrh / Luče: Kosmač, MHE Orešnik Zamernik, Podpečnik, Brclovnik, Cahovnik in Parbej med 9:00 in 15:00 uro

Nadzorništvo Velenje: Črpališče Jezero med 11:00 in 12:00 uro

V primeru vremena, ki ne bo omogočalo ustreznih razmer za delo, ta odpadejo! Neizvedba je prav tako mogoča zaradi organizacijskih razlogov.