Brezplačna izobraževanja na Ljudski univerzi Šentjur v okviru programa DRP


Ob hitrem gospodarskem, tehnološkem in družbenem razvoju je pomen znanja in izobrazbe vse pomembnejši. Samo z znanjem in pridobljenimi spretnostmi smo lahko konkurenčni, sporočajo iz Ljudske univerze Šentjur.

Izobraževalni programi, ki se izvajajo v okviru projekta Dvig ravni pismenosti so ena izmed možnosti, ki prispevajo k zviševanju ravni pismenosti odraslih.

V naslednjih dveh letih bodo izvajali naslednje programe:

Računalniška pismenost za odrasle (RPO)
Program vključuje temeljna informacijska znanja, izdelavo in oblikovanje besedil, uporabo interneta in uporabo elektronske pošte. Udeleženci računalniškega izobraževanja po uspešno opravljenem izpitu pridobijo javno veljavno listino.

Računalniško in digitalno opismenjevanje (RDO)
Program je usmerjen k zagotavljanju večje digitalne pismenosti in izboljšanju digitalne pismenost odraslih. Digitalna tehnologija je predstavljena na enostaven in učinkovit način, pri katerem pridobijo udeleženci predvsem praktično znanje: internet, e-pošta, e-uprava, bankomat, parkirni avtomat, mobilni telefon…

Za programa RPO in RDO zbiramo prijave skozi celo šolsko leto. Udeležence osebno obvestimo o začetku izvajanja izobraževanja.
USPOSABLJANJE ZA ŽIVLJENJSKO USPEŠNOST

Knjige so zame
Knjige so za očete in mame,
za stare očete in stare mame,
za otroke ter mlade gospodiče in dame.
Knjige so torej tudi zame!
Ko odpreš knjigo, odpreš neznani svet,
ki komaj čaka, da ga raziščeš.

Program Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Knjige so zame je namenjen manj izobraženim odraslim v aktivni življenjski dobi.

Cilj programa je pri udeležencih izboljšati bralno pismenost, izboljšali demokratični dialog znotraj skupine, razviti strpnost in solidarnost, razviti sposobnost analitičnega in kritičnega razmišljanja o prebranem in izboljšati motiviranost za izobraževanje in vseživljenjsko učenje.

Začetek programa  v  ponedeljek, 10.10.2011, ob 17.00.

Program traja 25 ur.


Branje za znanje in za zabavo (BZZ)

Program Branje za znanje in branje za zabavo (BZZ) je namenjen staršem oziroma starim staršem predšolskih otrok, ki iz različnih razlogov niso imeli možnosti za razvoj lastne pismenosti ter tudi tistim, ki so motivirani za pomoč pri razvijanju porajajoče se pismenosti svojih otrok, vendar so premallo vešči, da bi bili pri tem uspešni. Program dejavno vključuje tudi otroke.

Starši bodo v programu spoznali pomen družinske pismenosti, se seznanili s tem, kako beremo otrokom, spoznali bodo didaktične igre za spodbujanje bralnih spretnosti. Svetovalci jih bodo skupaj z otroki peljali na obisk v knjižnico, spoznali bodo različne dejavnosti, ki jih lahko počno starši za spodbujanje otrokove porajajoče se pismenosti ter razvijanje motivacije za branje.

Začetek programa  v  četrtek, 10.11.2011, ob 17.00 uri

Program traja 25 ur.
Razgibajmo življenje z učenjem
Program Razgibajmo življenje z učenjem je vsebinsko in izvedbeno zasnovan tako, da udeležencem omogoča obnavljanje in pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti, ki jih potrebujejo v vsakodnevnem življenju za lažje obvladovanje različnih  situacij, večjo samostojnost in odgovornost, vključevanje v različne družbene dejavnosti, dvig samozavesti in dvig kakovosti življenja.

Ciljna skupina so upokojeni in neaktivni na trgu dela, ki si želijo pridobiti znanje in usposobljenost za aktivno in uspešno urejanje svojega življenja.

Program traja 120 ur.

Začetek programa  v  ponedeljek, 10.10.2011, ob 17.00.
Operacijo delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za šolstvo. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013; 3. razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3. 2.: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in življenje v družbi temelječi na znanju.
*promocijska objava