Celjska bolnišnica lani zmanjšala izgubo


Včeraj se je sestal Sveta zavoda Splošne bolnišnice Celje in obravnaval ter sprejel letno poročilo za leto 2023. 

Lani so poslovali z izgubo 3,72 milijona evrov, kar je približno za 4,5 mio manj kot leta 2022, ko je poslovni izid znašal -8,29 mio evrov.

Manjše čakalne vrste na več področjih

V preteklem letu so kljub splošnem povečanju števila čakajočih uspeli zmanjšati čakalne vrste na področjih radiologije, gastroenterologije-endoskopije (kolonoskopije), kardiologije (prvi pregledi), okulistike, ginekologije (preventivni pregledi), ortopedije (endoproteze kolka, endoproteze kolena, artroskopije kolena), travmatologije, nevrokirurgije (operacije hernia disci) ter splošne in abdominalne kirurgije (operacije kile) in antikoagulacijske ambulante (kontrolni pregledi).

Kadrovski trendi navzgor

Skupno število medicinskih sester je konec leta 2023 znašalo 528, kar je 21 več kot konec leta 2022. Za 21 več je tudi zdravstvenih tehnikov, katerih je bilo konec prejšnjega leta skupaj 469.

Svet zavoda je obravnaval in sprejel tudi program dela in finančni načrt SBC.

Obenem so iz SBC sporočili, da izjava doc. dr. Sajovica, izrečena na novinarski konferenci vodstva Sindikata zdravnikov in zobozdravnikov Slovenije FIDES dne 20. 2. 2024 v prostorih SB Celje, v kateri je doc. dr. Sajovic ministrico za zdravje Valentino Prevolnik Rupel pozval k odstopu, ne predstavlja uradnega stališča vodstva SB Celje.