Dan odprtih vrat v Centru Sonček Celje


Zveza Sonček, zveza društev za cerebralno paralizo,  je v sredo, 16. junija, po večini Centrov Sonček v Sloveniji organizirala dan odprtih vrat, z željo informirati bodoče uporabnike, prostovoljce in ostalo zainteresirano javnost o delovanju centrov, obvestiti javnost o delu in življenju oseb s posebnimi potrebami ter bolje spoznate tiste, ki jih pri njenem delu podpirajo.

Na dan odprtih vrat Centrov Sonček je svoja vrata odprl tudi Center Sonček Celje, ki se nahaja na Gregorčičevi v Celju. Uporabniki in zaposleni so v predstavili delo v centru, predstavili izdelke Sončkovih delavnic ter druge dejavnosti centra, pripravili pa so tudi zanimiv družabni program.

Center Sonček Celje nudi storitve kot so zaposlovanje pod posebnimi pogoji v enoti VDC, prevoze invalidov, svetovanje in izobraževanje ter dejavnost Društva za cerebralno paralizo Sonček Celje.

Zveza Sonček

Zveza Sonček je neprofitna, nevladna in nepolitična – nacionalna invalidska organizacija. Vanjo se z namenom lažjega uresničevanja skupnih potreb ter zakonskih pravic združuje 15 regijskih društev za cerebralno paralizo, Društvo za pomoč prezgodaj rojenim otrokom ter Športno društvo »Žarek«. Zveza Sonček se neposredno vključuje tudi v Mednarodno združenje za osebe s cerebralno paralizo ICPS in Evropsko združenje servisov za osebe z invalidnostjo EASPD.

Sedež Centra Sonček Celje na Gregorčičevi v Celju
Ustvarjenje članov v delavnici
Kotiček z izdelki v Centru Sonček Celje

Tekst: Špela Ožir

Foto: brancciozzi