Delegacija Mestne občine Celje je obiskala pobrateno mesto Doboj


Mestna občina Celje je leta 1965 z mestom Doboj iz Bosne in Hercegovine podpisala sporazum o pobratenju in ga leta 2012 obnovila. Delegacija MOC je prejšnji teden obiskala Doboj, kjer je župan Bojan Šrot skupaj z županom Doboja Obrenom Petrovićem odkril zahvalno ploščo za pomoč pri sanaciji Gasilskega doma v Doboju, ki je bil poškodovan v uničujočih poplavah leta 2014.

Sporazum o pobratenju med Celjem in Dobojem je primer, kako se sporazum o pobratenju tudi v praksi lahko udejanja. V tem primeru je šlo za nesebično pomoč Celja ob katastrofalnih poplavah leta 2014 v Doboju. Mestna občina Celje in Javni zavod Socio sta maja 2014 zbirala sredstva za prizadete v poplavah v Srbiji in BIH. Mesto Doboj je bilo eno izmed poplavljenih mest.

doboj_obisk_2017_tablaPrebivalci Celja, zavodi in različne organizacije so se množično odzvali na akcijo zbiranja življenjskih potrebščin. Mestna občina Celje je takrat namenila tudi sredstva iz proračuna. V Doboj je odšlo 19 poklicnih in prostovoljnih gasilcev in ekipa z opremo za čiščenje cest in črpalkami za vodo. V sodelovanju z Rdečim križem Celje in Civilno zaščito sta se napotila dva tovornjaka različnih potrebščin, ki so jih darovali posamezniki in Civilna zaščita Mestne občine Celje.

Župan Bojan Šrot je takrat povedal: »Ob katastrofi takšnih razsežnosti kot je nedavno prizadela Doboj je prav, da se stiki med mestoma ponovno okrepijo. V Celju zagotovo ne bomo nikoli pozabili neprecenljive podpore, ki smo je bili deležni s strani nemškega partnerskega mesta Singen v devetdesetih letih v času katastrofalnih poplav na celjskem. Tako se zdaj še toliko bolj zavedamo pomena medsebojne pomoči, ki si jo ob katastrofah takšnih razsežnosti pobratena mesta nudimo. Verjamem, da bo pomoč, ki jo je Celje namenilo  pobratenemu Doboju, velikega pomena za obnovo mesta.«

Delegacija Mestne občine Celje je prejšnji teden obiskala mesto Doboj. Župan Bojan Šrot je z županom Doboja Obrenom Petrovićem odkril zahvalno ploščo, ki spominja na uničujoče poplave in pomoč, ki jo je Celje nudilo mestu maja 2014. Župan Doboja Obren Petrović je dejal, da si mesti prizadevata, da še naprej sodelujeta na vseh področjih, saj je Slovenija in posledično Celje s članstvom v Evropski uniji pridobila izkušnje, ki lahko mestu Doboj pri razvoju in nadaljnji poti koristijo. Ob poplavah je Mestna občina Celje Doboju darovala tudi eno gasilsko vozilo z lestvijo.