Stacionarni radarji v Celju: lokacije, kdaj boste dobili položnico, kakšna je toleranca hitrosti,…


Mestna občina Celje premore pet ohišij, v katere medobčinski inšpektorat namešča merilnike hitrosti in jih prestavlja na določene časovne intervale.

Preverili smo na katerih predelih občine se radarji nahajajo, pri kakšni hitrosti bo radar zabeležil vašo vožnjo kot prekršek, v koliko dneh lahko od redarstva pričakujete položnico z globo ter kakšne možnosti za izogib kazni vam ponuja aktualna zakonodaja.

Se vam je morda že zgodilo, da ste se peljali mimo stacionarnega radarja in ste šele kasneje začeli razmišljati, ali ste nemara prekoračili hitrost? Sledila je negotovost in čakanje na odgovor, ki ga v obliki plačilnega naloga dostavi poštar.

Podobne situacije se zagovoto dogajajo tudi voznikom, ki se vozijo po Mestni občini Celje, ki premore pet ohišij, v katere medobčinski inšpektorat namešča merilnike hitrosti in jih prestavlja na določene časovne intervale. Ohišja se sicer nahajajo na Ljubljanski cesti, na Cesti Janeza Cvirna (pri OŠ Frana Roša), na Babnem, v Zadobrovi in na Dečkovi cesti. V bližini šol, vrtcev in strnjenih naselij pa se meritve hitrosti dodatno izvajajo tudi z merilnikom hitrosti, ki je vgrajen v vozilo.

Merilnik hitrosti, ki pa ni v domeni medobčinskega inšpektorata, se nahaja tudi na avtocesti v Lopati.

V kolikšnem času, po storjenem prekršku, redarstvo kršitelju pošlje plačilni nalog?

Medobčinski inšpektorat in redarstvo Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec pošilja plačilne naloge v roku, ki ga določa Zakon o prekrških, in sicer najkasneje v 30 dneh od zaznave prekrška. Seveda pa stremi k temu, da plačilne naloge pošilja čim prej. Kadar je to možno, jih pošlje že naslednji dan. Vse je odvisno od posameznega postopka in od pridobivanja podatkov iz uradnih evidenc.

Kazni za prekoračitev hitrosti v naselju, kjer je splošna omejitev hitrosti 50 km/h:

Pravilnik o meroslovnih zahtevah za merilnike hitrosti v cestnem prometu tudi za stacionarne merilnike hitrosti določa, da se od izmerjene hitrosti v naselju odbije 5 km/h. Obstajajo sicer tudi druge, višje tolerance za hitrosti nad 100 km/h, ki pa pridejo v poštev na cestah z višjimi omejitvami izven naselij ali na avtocestah.

Kazni za prekoračitev hitrosti, kjer je splošna omejitev hitrosti 30 km/h oz. 10 km/h:

 • vključno do 5 km/h = 40 EUR
 • nad 5 km/h do vključno 10 km/h = 80 EUR
 • nad 10 km/h do vključno 20 km/h = 300 EUR + 3 kazenske točke
 • nad 20 km/h do vključno 30 km/h = 1.000 EUR + 5 kazenskih točk
 • več kot 30 km/h = 1.200 EUR + 18 kazenskih točk in odvzem vozniškega dovoljenja

Kazni za prekoračitev hitrosti, kjer je splošna omejitev hitrosti 50 km/h:

 • prekoračitev do vključno 5 km/h = 40 EUR
 • nad 5 km/h do vključno 10 km/h = 80 EUR
 • nad 10 km/h do vključno 20 km/h = 250 EUR + 3 kazenske točke
 • nad 20 km/h do vključno 30 km/h = 500 EUR + 5 kazenskih točk
 • nad 30 km/h do vključno 50 km/h = 1.000 EUR + 9 kazenskih točk
 • več kot 50 km/h = 1.200 EUR + 18 točk in odvzem vozniškega dovoljenja

Kazni za prekoračitev hitrosti v naselju, kjer je splošna omejitev hitrosti 90 km/h:

 • vključno do 10 km/h = 40 EUR
 • nad 10 km/h do vključno 20 km/h = 80 EUR
 • nad 20 km/h do vključno 30 km/h = 160 EUR
 • nad 30 km/h do vključno 40 km/h = 250 EUR + 3 kazenske točke
 • nad 40 km/h do vključno 50 km/h = 500 EUR + 5 kazenskih točk
 • več kot 50 km/h = 1.200 EUR + 18 točk in odvzem vozniškega dovoljenja

Kazni za prekoračitev hitrosti, kjer je splošna omejitev hitrosti 130 km/h oz. 110 km/h:

 • vključno do 10 km/h = 40 EUR
 • nad 10 km/h do vključno 30 km/h = 80 EUR
 • nad 30 km/h do vključno 40 km/h = 160 EUR
 • nad 40 km/h do vključno 50 km/h = 250 EUR + 3 kazenske točke
 • nad 50 km/h do vključno 60 km/h = 500 EUR + 5 kazenskih točk
 • več kot 60 km/h = 1.200 EUR + 9 kazenskih točk
Kolikšen delež voznikov se na izrečeno kazen pritoži in kako je glede izogiba kazni urejena slovenska zakonodaja?

Po slovenski zakonodaji se lahko lastnik vozila kazni izogna na relativno lahek način. Če namreč nedvomno dokaže, da v času prekrška ni upravljal vozila, npr. z dokazilom, da je bil v času merjenja hitrosti pri zdravniku, na delovnem mestu, ali celo z “računom za kavo” in izjavo priče. Lastniku vozila policiji po zakonu tudi ni potrebno naznaniti osebe, ki je v tistem trenutku upravljala vozilo. Če pa že, pa so poznani celo primeri, ko so kršitelji v pritožbi navedli, da je njihovo vozilo v tistem trenutku upravljal kakšen superjunak ali hollywoodski zvezdnik, in uspeli. Vse to priča o nemoči pristojnih organov.

Kazenski zakonik od posameznika zahteva, da je pristojnim organom dolžan prijavljati osebe le v primerih, če gre za kaznivo dejanje, za katerega je zagrožena kazen najmanj 15 let zapora.

Če torej na fotografiji ni popolnoma jasno razvidno kdo je v trenutku opravljene meritve upravljal vozilo, se možnosti za izogib kazni v Sloveniji znatno povečajo. V nekaterih tujih državah za prekršek v vsakem primeru odgovarja zgolj lastnik avtomobila. Tudi slovenska policija si prizadeva za spremebo zakona in odpravo pravnega zidu, pred katerega je pogosto postavljena policija, ko skuša oglobiti prehitre voznike.

Kot so nam povedali na Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu Mestne občine Celje, Občine Laško, Občine Štore in Občine Žalec, se pritoži okoli 15 odstotkov prehitrih voznikov oz. lastnikov ujetih vozil. Medobčinsko redarstvo je do 1. decembra 2018 v Celju zabeležilo 2920 prekoračitev hitrosti. Uspešnost pritožbe pa je nato odvisna od kombinacija vseh navedenih dejstev oz. kakovosti plasiranega izgovora.

B.S.

cedahuci-koala-voice-sentjur-klik