Mestni gozd Celje med petimi evropskimi primeri dobre prakse


Med aktivnostmi ob letošnjem mednarodnem letu gozdov je Evropska komisija pripravila strokovni posvet o pomenu gozdov v urbanih okoljih evropskih mest. Poleg Dunaja, Stockholma, Bristola in Milana je bilo kot uspešen primer manjših evropskih mest predstavljeno tudi mesto Celje. Projekt Mestni gozd je bil izbran na osnovi razvojnih dosežkov v zadnjih petnajstih letih, in sicer na področjih prilagojenega upravljanja gozdov, vzorčne pravne ureditve in urejanja lastniške problematike, inovativnega razvoja rekreacijske infrastrukture ter posebno uspešnega sodelovanja javne gozdarske službe in lokalne skupnosti, poročajo na spletni strani Mestne občine Celje.

Zaradi visoke stopnje urbaniziranosti danes številni Evropejci pridejo v stik s koristmi in vrednotami narave predvsem v gozdovih v okolici mest. Gozdovi v neposrednih okolicah mest imajo vedno pomembnejšo ekološko vlogo pri uravnavanju mestne klime, izboljševanju kvalitete zraka in ohranjanju biotske pestrosti. Vedno večjo vlogo imajo tudi pri osveščanju ter vsakodnevnem gibanju in stiku z naravo mestnih prebivalcev.

Več si lahko preberete na spletni strani Mestne občine Celje.