Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester in babic podelili priznanja in zahvale


Strokovno društvo medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Celje je v četrtek v Narodnem domu v Celju pripravilo regijsko proslavo ob 12. maju  – mednarodnem dnevu medicinskih sester, in 5. maju – mednarodnem dnevu babic. Ob kulturnem programu so podelili zahvale sodelavkam in sodelavcem, ki so se upokojili v letu 2021, izstopajočim pri svojem delu pa so izročili srebrne znake.

Srebrni znak, ki je najvišje priznanje društva, so prejeli:

  • ekipa cepilnega centra in ekipa množičnega testiranja Zdravstvenega doma Celje
  • Martina Klobčar Črep, DEOS, Center starejših Zimzelen Topolšica
  • Mario Dremšak, Psihiatrična bolnišnica Vojnik
  • Alenka Lončarevič, Zdravstveni dom Celje
Brez zdravstvenega kadra ni zdravja

Tomislava Kordiš, predsednica Strokovnega društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov, Celje je v govoru izpostavila pomembnost vlaganja v zdravstveno nego in spoštovanje pravic medicinskih sester za zagotovitev svetovnega zdravja. Spomnila je na besede predsednice ICN (International Council of Nurses – Mednarodni svet medicinskih sester), ki je dejala, da so »medicinske sestre v času pandemije izjemno trpele. Po nepotrebnem so bile izpostavljene virusu, soočene z napadi javnosti, trpele zaradi ekstremnih delovnih obremenitev in so še naprej premalo plačane in podcenjene. Če bodo pristojni še naprej odlašali z vlaganjem v zdravstveno delovno silo, bo to v škodo zdravstvenega sistema. Brez zdravstvenega kadra ni zdravja! Zato bodo v stanovski organizaciji nadaljevali s spodbujanjem in promocijo  dela v zdravstveni negi ter se borili za pravice medicinskih sester do varnega delovnega okolja, dostojnih plač in polne udeležbe pri odločanju na vseh področjih.«

Ob letošnjem mednarodnem dnevu babic pa Zbornica – Zveza opozarja tudi na pomembno vlogo babic v zdravju žensk v njihovem celotnem življenju, ne le v reproduktivnem obdobju. poleg pred- in poporodne obravnave vključuje tudi zdravstveno vzgojo in izobraževanje žensk, družin in širše družbene skupnosti ter pripravo na odgovorno starševstvo. Zaradi njihove ključne vloge, ki jo imajo na področju zdravja žensk, morajo babice dobiti pomembno mesto tudi v zdravstveni politiki.

Letošnji moto Mednarodnega sveta medicinskih sester ob 12. maju – mednarodnem prazniku medicinskih sester: »Vlaganje v zdravstveno nego in spoštovanje pravic medicinskih sester za zagotovitev svetovnega zdravja.«

Letošnji mednarodni dan babic, ki ga obeležujemo 5. maja, poteka pod sloganom 100 let napredka mednarodnega babištva.