Občina Žalec zmagovalka natečaja Moja reka


Z današnjim dogodkom se je zaključil tretji natečaj Moja reka. Ta je na pobudo Coca-Cole v Sloveniji in s podporo Ministrstva za okolje in prostor, Turistične zveze Slovenije in Mednarodne komisije za Savski bazen v letošnji pomladi povezal organizatorje čistilnih akcij in jim pomagal širiti glas za čistejše reke in okolje.

Med več kot 40 prijavitelji čistilnih akcij so bili nagrajeni trije finalisti: zmagala je Občina Žalec, drugo mesto je osvojilo Turistično društvo Zalog, srednješolci z Gimnazije Krško, sicer tretji finalisti, pa so postali tudi ambasadorji projekta v prihodnjem letu.

Čistilne akcije, ki so pod okriljem natečaja potekale med svetovnim dnevom vode 22. marca in svetovnim dnevom Zemlje 22. aprila, je napovedalo 44 organizatorjev. Za uvrstitev med finaliste in osvojitev nagrade so ti morali oddati poročilo po izvedeni čistilni akciji. Iz skupaj 27 prispelih poročil je razvidno, da je letošnji natečaj povezal več kot 11 tisoč udeležencev iz vse Slovenije, ki so zbrali prek 80 ton odpadkov. Očistili so naravno okolje vzdolž več kot 360 km poti, cest in vodotokov ter skupno več kot 240 km2 površine.

Med organizatorji velikih čistilnih akcij je izstopala Občina Žalec, ki je letos organizirala že 25. občinsko pomladansko akcijo urejanja in čiščenja okolja. Ta je potekala v sodelovanju z vsemi krajevnimi skupnostmi in Mestno skupnostjo Žalec, raznimi društvi, osnovnimi šolami, vrtci in podjetji. Čistili so javne površine ob vodotokih, cestah, železniški progi, sprehajalnih in planinskih poteh, okolico šol, vrtcev, športnih objektov, planinskih, lovskih domov in drugih javnih objektov. Skupaj so zbrali 15,5 tone odpadkov. Več kot tri tisoč občanov, ki so bili vpeti v čistilno akcijo, je sledilo skupnim ciljem: osveščati in izobraževati o odgovornem ravnanju z okoljem, spodbujati prostovoljstvo, skrbeti za urejeno, čisto in prijazno življenjsko in naravno okolje, ki bo prijetno za občane in obiskovalce.

*na sliki prizor s čiščenja v Šempetru; foto: Savinjska TV