Odprt razpis za odstranitev grafitov v starem mestnem jedru Celja in njegovem vplivnem območju


Mestna občina Celje bo tudi letos financirala odstranitev grafitov z zgradb v starem mestnem jedru. V ta namen je v proračunu zagotovila 2.700 evrov, zato poziva upravičence, naj izkoristijo priložnost in najpozneje do 7. novembra oddajo vlogo.

Mestna občina Celje je na svoji spletni strani objavila javni poziv za dodelitev sredstev za sanacijo delov uličnih fasad – odstranitev grafitov v starem mestnem jedru Celja in vplivnem območju starega mestnega jedra.

Do sredstev so upravičeni lastniki tistih stavb na območju starega mestnega jedra v Celju in vplivnem območju starega mestnega jedra, na katerih so deli uličnih fasad poškodovani z grafiti.

V primeru, da je stavba v solastnini ali etažni lastnini, lahko vlogo na poziv vloži upravnik, ki upravlja stavbo. Če je stavba v solastniki ali etažni lastnini, pa nima upravnika, lahko vlogo vloži eden od lastnikov, vendar mora imeti soglasje ostalih lastnikov. Upravičen strošek je samo obnova tistega dela fasade, ki je poškodovan z grafiti. Mestna občina Celje bo financirala 100-odstotno vrednost priznanih stroškov vključno z DDV. Dodeljena sredstva bo nakazala neposredno na račun izvajalca gradbenih del, ki ga je izbrala po postopku zbiranja ponudb.

Lani sredstev niso počrpali

Mestna občina Celje upa, da se bo na javni poziv prijavilo čim več upravičencev in da se bo denar, ki je namenjen za odstranjevanje grafitov, porabil. Lani sta se namreč na javni poziv prijavila samo dva upravičenca, čeprav je bilo v proračunu temu namenjenih 2000 evrov. Grafiti so se zato odstranili samo z zgradbe na Gregorčičevi 7 in na Trgu celjskih knezov 5a. Pred tremi leti je razdelila vseh 2000 evrov in sanirala fasade na kar 16 zgradbah v starem mestnem jedru.