Pogreb veliko finančno breme – kolikšni so stroški v Celju


pogrebi_ce_1Vsako leto se v Sloveniji opravi približno 19.000 pogrebov, za kar skrbi nemalo pogrebnih služb, kar za seboj potegne spopad interesov.

V polnem teku je priprava osvežitve zakonodaje, ki bo urejala izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti ter upravljanje in urejanje pokopališč, s čimer želi Vlada prekiniti monopol nekaterih javnih podjetij v občinah in pogrebno dejavnost prepustiti prostemu trgu.

Prosti trg pa je zagotovo trn v peti javnim podjetjem, ki novemu zakonu nasprotujejo. V ospredje postavljajo morebiten padec kvalitete in pietete pri zasebnem izvajanju pogrebnih storitev. Po pisanju spletnega portala Domovina.je pa na Obrtni zbornici Slovenije omenjene očitke zavračajo kot nesmiselne in neutemeljene. Zakon namreč predvideva standarde, prav tako pa opozarjajo na pravico državljanov, da za storitev, ki jo plačajo, sami izberejo izvajalca.

Povprečen pogreb vas bo stal tudi do 2.000 evrov 
Po pregledu cen pogrebnih storitev, ki so dostopne na spletu, lahko izračunamo ceno povprečnega pogreba v Sloveniji, ki znaša od 1.000 do 1.500 evrov, v to pa ni všteto spominsko obeležje in morebitne dodatne storitve, na primer glasba. Od lanskega leta posmrtnina pripada le še socialno ogroženim (gre za pravico, namenjeno finančni pomoči svojcem umrlega, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka, in sicer z enkratnim nakazilom v višini 270,82 evrov) a tudi to še zdaleč ni dovolj za dostojen pogreb.

pogrebi_ce_2
Foto: pogreb-ni-tabu

Omeniti velja tudi pogrebnino, finančno pomoč pri kritju stroškov pogreba, ki znaša v višini dveh osnovnih zneskov minimalnega dohodka, 541,64 evrov, a ne več kot znašajo stroški pogreba.

Razlike v cenah so lahko zavajajoče
Obrnili smo se na pogrebno podjetje s Celjskega in se pozanimali, kakšne so cene njihovih storitev. Pogrebno podjetje Veking d. o. o. pogrebne storitve in svečanosti opravlja skladno s cenami, določenimi v soglasju z Mestno občino Celje.

Stroški pogrebne opreme zajemajo predvsem izbor krste ali žare in dekoracije, pa tudi ureditev mrliške vežice ter izdelavo in postavitev nagrobnika.

Stroški pogreba vključujejo: storitve pogrebnega podjetja, stroške upepelitve, stroške za izdajo mrliškega lista, stroške pogrebnikov, krsto z opremo, stroške polaganja umrlega v krsto in prevoz, stroške tiska s fotografijami umrlega, žalna obvestila, časopisne osmrtnice, stroške za cvetje, vence, dekoracije, stroške izdelave novega groba in njegove oskrbe.

Cene se gibljejo nekako takole: moštvo za žarni pokop 64,00 €, za klasični pokop in pokop v grobnico pa 89,02 €. Uporaba poslovilnega objekta na pokopališču Celje in Teharje znaša 121,64 €. Za raztros pepela s pogrebno svečanostjo boste odšteli 185,00 €, za raztros brez pogrebne svečanosti pa 95,65 €.

Za izkop, zasutje in zaščito grobov boste odšteli 164,72 €, za odpiranje in zapiranje grobnice 69,74 €. Priprava pokopnega mesta za žaro je vredno 73,18 €, odpiranje in zapiranje žarnega groba 32,40 €, odpiranje in zapiranje žarnega elementa na klasičnem grobu 20,51 €.

Seveda pa stane tudi odvoz vencev in ureditev grobnice oz. klasičnega pogreba, za kar boste odšteli od 37,78 € (tudi otroški grob), pa vse do 72,89 €. Za obveščanje KS in ureditev mrliškega lista boste morali odšteti še dodatnih 12,75 €.

Ob vsem pa je potrebno opozoriti, da ponekod posebej obračunavajo delo s pokojnikom pred upepelitvijo, drugod imajo te stroške že vključene. Tudi ceniki v številnih primerih nimajo zabeleženo, kaj je v pripravo všteto (oblačenje, umivanje, česanje, britje).

Še nekaj dodatnih stroškov

Razlikujejo se tudi cene najema mrliške vežice in storitve, ki pa so ponekod že vštete v ceno (čiščenje, ogrevanje, elektriko, ozvočenje, predvajanje glasbe, objavo osmrtnice pred mrliško vežico, …), drugje pa jih je treba dodatno plačati. Vse našteto lahko mimogrede ustvari vtis, da je nek izvajalec cenejši, pa dejansko ni.

Najemnina za grobni prostor se plačuje letno na kvadratni meter grobnega prostora. Cena za m² grobnega prostora na celjskem pokopališču znaša 6,55 €/m², najemnina za žarni grobni prostor znaša 12,99 €/kom.

Nekaj evrov, morda zanemarljivo, pa je potrebno odšteti še za strošek cerkvenega pogreba. V tem primeru gre za neobvezen, ne pa tudi nezaželen strošek, ki ga Cerkev, v primeru nezmožnosti plačila storitev, opravi zastonj. Nasprotno pa javna in zasebna pogrebna podjetja pogreba praviloma ne opravijo, dokler storitev ni plačana v celoti – le redka ponujajo možnost obročnega odplačevanja.

Ne smemo pa pozabiti nadaljnjo ureditev groba in nagrobnika, kar nanese še nekaj dodatnih stotakov (npr.: ena zlata črka na nagrobniku stane v povprečju 6 evrov).

pogrebi_ce_3
Foto: Gekott d. o. o.

Najcenejši je raztros, pogrebi tudi na obroke? 
Seveda pa dandanes ljudje še kako gledamo na stroške in smo vse previdnejši tudi pri tovrstnih stroških. Že na prvi pogled pa lahko vidimo, da je najcenejši pogreb z raztrosom pepela, brez obreda in dodatnih stroškov (npr. pevci, trobenta).

Je pa ponekod v Sloveniji že praksa, da se vse več ljudi odloča za obročno odplačevanje stroškov. Slednje jim omogočajo npr. v Kranju.

Za zaključek lahko potrdimo, da se stroški za pogreb ljudem res zdijo previsoki. Poleg pogostih nejasnih cenovnih postavk pogrebnih služb pa se zagotovo tudi lanskoletna izguba pogrebnine za vse resnično pozna pri končnem obračunu.

E.H. , del povzet po www.Domovina.je

polsi-tajfun-aba-klik