Poostren nadzor odlaganja odpadkov na ekoloških otokih: četrtina odpadkov tja ne sodi


V družbi za ravnanje z odpadki Simbio že dlje časa opažajo povečano število onesnaženih ekoloških otokov. Tako so se danes pridružili inšpektorici Medobčinskega inšpektorata in redarstvo občin Dobje, Dobrna, Oplotnica, Slovenske Konjice, Šentjur, Vitanje, Vojnik in Zreče Nataši Kos pri nadzoru nad zbiranjem odpadkov na ekoloških otokih.

ekoloski_otok_julij_2018_inspektoricaPri nadzoru sedmih ekoloških otokov so odkrili tri kršitelje, in sicer dve pravni osebi in eno fizično. Poleg najrazličnejših odpadkov ob zabojnikih so predvsem v zabojnikih za kovinsko in plastično embalažo našli odpadke, ki tja ne sodijo: cigaretne ogorke, škatlice cigaret, čevlje, steklenice, kartonske škatle za pice, valjček za beljenje, kavno goščo, limone, plenice, celo bakrene kovance (skupaj 30 centov …).

Ob zabojnikih pa so naleteli na vzmetnico, otroški električni motor, glasbeni stolp z zvočniki, kolesarske obroče, sesalnik, veliko oblačil ter listja v vrečkah in kup odpadnega papirja, ki je ležal na tleh pred praznim zabojnikom za papir.

Razlogov za onesnaženost ekoloških otokov je več, pravi vodja enote za ločeno zbiranje odpadkov na Simbiu, Tadej Ferlež: »Razlog so naročeni premajhni zabojniki za posamezna gospodinjstva, uporaba ekoloških otokov za odpadke, ki nastajajo v dejavnostih, neustrezno ločevanje odpadkov na njihovem izvoru, torej tam, kjer odpadki nastajajo, ter malomarnost nekaterih ljudi.« Danes so namreč med embalažo našli odpadke iz dveh gostiln in odpadke ene fizične osebe, ki ni odložila odpadkov v zabojnik. Predpisana globa za kršitelja znaša 100 evrov za fizično osebo in 1000 evrov za pravno osebo.

ekoloski_otok_julij_2018_izpraznjenV družbi opozarjajo, da uporaba otokov za odpadke, ki nastajajo v dejavnosti, ni dovoljena, saj so ekološki otoki namenjeni za ločeno zbiranje papirja, embalaže in stekla v količinah, ki jih pridela povprečno gospodinjstvo, ravnanje s temi odpadki pa je zajeto tudi v ceno komunalnih storitev na položnicah, ki jo plačajo gospodinjski uporabniki.

»Z nadzori, ki jih bomo še izvajali, želimo povečati zavedanje uporabnikov, da so za odpadke, ki jih proizvedejo, dolžni ustrezno poskrbeti. Povečane količine odpadkov iz gospodinjstev lahko občanke in občani kadar koli v času obratovanja brezplačno pripeljejo na svoje zbirne centre,« je še dodal Ferlež. Zaradi ponavljajočega se nedovoljenega odlaganja odpadkov ob zabojnikih so nekatere ekološke otoke tudi že ukinili ali prestavili na druge lokacije.

Danes so si ogledali naslednje ekološke otoke, kjer delavci na terenu večkrat opažajo težave:

– v Lembergu ob glavni cesti,
– na Dobrni na koncu parka,
– na Dobrni proti kinu,
– v središču Dobrne pri šoli,
– pri sušilnici v Vojniku,
– na Žepini,
– v Šentjurju v bližini osnovne šole.

Ocena je, da je bilo nepravilno odloženih (nerazvrščenih ali odloženih ob zabojnike) približno četrtina odpadkov v primerjavi s pravilno odloženimi.