Poslovna stavba na Krekovem trgu ostaja v rokah Pošte Slovenije, ta vse raje posluje preko pogodbenih pošt


Poslovna stavba na Krekovem trgu v Celju še naprej ostaja v rokah Pošte Slovenije, saj niso dobili nobene pogodbe za nakup. Pošta prav tako velik fokus daje na uvedbo pogodbenih pošt.

Za prodajo stavbe pošte v Celje, s katero so po njihovih besedah samo želeli preizkusiti trg, niso dobili nobene ponudbe. Točnega prodajnega zneska na pošti niso navedli, je pa ta na nepremičninskih portalih, kjer se je objekt prodajal, znašal 3 milijone evrov. Kot so nam sporočili s Pošte Slovenija, ponovitve prodajnega postopka ne načrtujejo.

Ta stavba je bila sicer zgrajena že ob koncu 19. stoletja in je razglašena za zgodovinski in kulturni spomenik lokalnega pomena. Zgradba ima v vseh prostorih skupno okoli 3.660 kvadratnih metrov prostorov, od katerih imata nekaj manj kot 600 kvadratnih metrov v najemu dva najemnika, preostale prostore pa zaseda Pošta Slovenije.

Pošta Slovenije vse več posluje na podlagi pogodbenih pošt

Vedno več poslovalnic Pošte Slovenija pa deluje na podlagi t.i. pogodbenih pošt oziroma fransižnih poslovalnic, kar pomeni, da poštne storitve za njih pod njihovo znamko izvaja nek drug podjetnik. S tem je omogočeno, da imajo tudi prebivalci na podeželju v svoji okolici omogočen dostop do enakovrednih poštnih storitev. V Celju nameravajo vzpostaviti pogodbeno pošto na lokaciji pošte 3103 Celje, v okolici pa v Gorici pri Slivnici.

Na območju celjske regije (vse pošte, ki imajo začetno številko 3) pa se že sedaj nahajajo druge pogodbene pošte. Te so 3201 Šmartno v Rožni dolini, 3202 Ljubečna, 3204 Dobrna, 3205 Vitanje, 3211 Škofja vas, 3220 Štore, 3221 Teharje, 3222 Dramlje, 3232 Ponikva, 3241 Podplat, 3252 Rogatec, 3256 Bistrica ob Sotli, 3261 Lesično, 3272 Rimske Toplice, 3273 Jurklošter, 3303 Gomilsko, 3304 Tabor, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, 3312 Prebold, 3314 Braslovče, 3326 Topolšica, 3335 Solčava in pa 3341 Šmartno ob Dreti.

Pošta Slovenije, ki je v 100 % lasti države, je sicer v letu 2022 zaposlovala 5.400 ljudi, kar je sto manj kot leto pred tem. Ustvarijo dobrih 280 milijonov evrov prihodkov, izkazujejo pa 17 milijonov evrov čistega dobička. Kljub dobičku krčijo svojo mrežo poslovalnic in jih predvsem po podeželju nadomeščajo s pogodbeniki. Pogodbene poštne poslovalnice predstavljajo že okoli 30 % vseh poslovalnic po državi.