Prekuhavanje pitne vode v treh naseljih na Žalskem (dopolnjeno)


Ob odzračevanju vodovodnega sistema je prišlo do povečanja motnosti pitne vode, zato je Javno komunalno podjetje Žalec izdalo ukrep prekuhavanja pitne vode za uporabo v prehrani predvidoma do torka, 14. 3. 2023, oziroma do preklica, in sicer za območje naselij:

Ločica ob Savinji  (Ob Savinji do h.št.147, Prečna ulica, Sončna cesta, Rožna cesta, Rimske terase in Ločiška cesta ) ter Spodnje in Zgornje Grušovlje.

Danes dopoldan je prišlo do okvare na transportnem vodovodu. Del javnega vodovodnega sistema z okvaro smo izločili iz sistema, in sicer v naseljih Šempeter, Dobrteša vas, Ločica ob Savinji, Spodnje in Zgornje Grušovlje. Takrat so opozarjali, da v  času popravila okvare lahko prihaja do nihanja tlaka v sistemu, kar pa ne vpliva na dobavo in kvaliteto pitne vode.

Dodano naknadno