Škofijska Karitas Celje pomoči potrebnim razdelila več kot milijon evrov

13. 03. 2019 11:42

rp_Škofijska-karitas-Celje-300x201.jpgTudi v letu 2018 so se v Škofijski Karitas Celje skupaj s 1.518 sodelavkami in sodelavci v 77 župnijah celjske škofije po svojih najboljših močeh trudili pomagati vsem ubogim med nami.

Lani so med pomoči potrebne razdelili dober milijon evrov, okoli 90 tisoč ur, skoraj 500 ton živil,…

Kot je razvidno iz poročila o delu Škofijske Karitas Celje v letu 2018, so skupni prihodki lani znašali 1.153.353,06 evrov. Od tega so za splošni dobrodelni program porabili 1.039.545,11 evrov, za delovanje organizaceje pa 113.807,95 evrov.

Največ sredstev, 678.479,82 evrov, so namenili za pomoč družinam in posameznikom. Za pomoč otrokom, starejšim, bolnim in invalidom so namenili 223.199,00 evrov, za pomoč migrantom 22.057,26 evrov, za druge manjše programe 43.677,43 evrov in za pomoč tujini 17.226,28 evrov. Poleg tega so 14.905,32 evrov porabili za izobraževanje in osveščanje.

Skupno so pomagali kar 30.712 pomoči potrebnim.

Prihodki so v večini prišli iz naslova darov in donacij, in sicer v višini 619.733,41 evrov. Ostali prihodki so bili: fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij FIHO (120.913,91 evrov), ministrstva, Zavodi, … (117.892,79 evrov), hrana OP za materialno pomoč (222.358,24 evrov) in lokalne skupnosti (72.454,71 evrov).

Kot je ugotavljajo v letnem poročilu so med najbolj ranljivimi osebami še vedno starejši z nizkimi pokojninami in posamezniki, večinoma samski moški, mlajši od 65 let, ki zaradi invalidnosti, bolezni ali težav v duševnem zdravju težko dobijo zaposlitev in si težje ustvarijo družino ali trdno partnersko vez. Med starejšimi je tudi veliko osamljenosti.

Žal so se v stiski še vedno znašle tudi družine ali posamezniki, ki sicer imajo redne osebne dohodke, a ti ne zadoščajo za pokritje vseh stroškov. Stiske se posebej poglobijo ob začetku šolskega leta in na vrhuncu kurilne sezone. Pri veliko prosilcih, posebej dolgotrajno brezposelnih, je zaznavna tudi čustvena in duševna napetost, povečuje se število različno bolnih, vse več je blagih ali težjih oblik težav v duševnem zdravju.

Dejavnosti Škofijske Karitas Celje, ki so v letu 2018 še posebej izstopale:

  • opravljenih 89.186 ur prostovoljskega dela,
  • letovanja socialno šibkih družin, otrok in starejših ter izlet na morje za družine – več kot 350 oseb,
  • akcijo Otroci nas potrebujejo in delitev šolskih potrebščin – pomagali so 1.998 otrokom,
  • skupaj so zbrali, kupili ali pridobili in razdelili 467.804 kg živil,
  • programe socialnega vključevanja – vključenih 248 oseb, izvedenih 10.875 ur dela,
  • brezplačno izposojevalnico medicinsko-tehničnih pripomočkov – 229 izposoj,
  • donacijo RTA agencije in zavoda Celeia, z mestnimi boni v višini 22.200 EUR so obdarili 762 oseb,
  • pomoč pri plačilu položnic – pomagali 2.203 osebam in namenili 93.141,40 EUR sredstev,
  • 13.064 obiskov pri 4.389 starejših na domu, v bolnici ali v domu starejših.

Seveda pa v teh številkah ni zajet podarjeni čas ter številni prevoženi in prehojeni kilometri, ki jih z vsem srcem opravljajo tako sodelavci, kot prostovoljci Karitasa.

Škofijska Karitas Celje: Naša glavna naloga ostaja, da v duhu Evangelija gojimo solidarnost in pravičnost. Z vero, prežeto z upanjem in živeto v ljubezni, želimo ljudem okrog nas prinašati veselje, tudi takrat, ko jim življenje razloge zanj poruši.

Celotno finančno poročilo mreže Karitas v Škofiji Celje za leto 2018:

PRIHODKI ZA REALIZACIJO ODHODKOV

EUR

Darovi in donacije

619.733,41

FIHO

120.913,91

Ministrstva, Zavodi, …

117.892,79

Hrana OP za materialno pomoč

222.358,24

Lokalne skupnosti

72.454,71

SKUPAJ prihodki

1.153.353,06

Odhodki:

SPLOŠNI DOBRODELNI PROGRAMI

eur

uporabniki

Pomoč družinam in posameznikom

678.479,82

17.644

Pomoč otrokom

74.867,29

6.070

Pomoč starejšim, bolnim, invalidnim …

148.331,71

9.809

Pomoč migrantom

22.057,26

861

Manjši programi

43.677,43

301

Pomoč tujini

17.226,28

1.000

IZOBRAŽEVANJE IN OSVEŠČANJE

14.905,32

3.511

PROMOCIJA PROSTOVOLJSTVA IN SOLIDARNOSTI

40.000,00

4.173

SKUPAJ DOBRODELNI PROGRAMI

1.039.545,11

30.712

POSLOVANJE

79.072,35

OPREMA IN MATERIAL

21.213,99

DOBRODELNE AKCIJE

13.521,61

SKUPAJ DELOVANJE

113.807,95

skupaj odhodki

1.153.353,06

Razne donacije v materialu v EUR

245.502,41 

Zbrana rabljena oblačila in obutev v kg

75.124

Oznake: , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
160 queries in 0,787 seconds.