Škofijska Karitas Celje lani v dobrodelne namene razdelila več kot milijon evrov

17. 03. 2018 10:30

rp_Škofijska-karitas-Celje-300x201.jpgTudi v letu 2017 se je Škofijska Karitas Celje, v kateri deluje skupaj 1.473 sodelavk in sodelavcev v 73. župnijah celjske škofije, po svojih najboljših močeh trudila pomagati vsem ubogim in pomoči potrebnim.

Lani so za svoje dobrodelne programe tako skupaj namenili preko 90 odstotkov vseh prihodkov organizacije oz. dober milijon evrov.

Kot je razvidno iz poročila o delu Škofijske Karitas Celje v letu 2017, so skupni prihodki v letu 2017 znašali 1.096.712,43 evrov. Od tega so za splošni dobrodelni program porabili 1.004.912,13 evrov, za delovanje organizaceje pa 91.800,30 evrov.

Največ sredstev, 679.624,70 evrov, so namenili za pomoč družinam in posameznikom. Za pomoč otrokom, starejšim, bolnim in invalidom so namenili 229.178,77 evrov, za pomoč migrantom 37.395,26 evrov, za druge manjše programe 27.068,03 evrov in za pomoč tujini 21.076,13 evrov. Poleg tega so 10.569,24 evrov porabili za izobraževanje in osveščanje.

Skupno so pomagali kar 28.236 pomoči potrebnim.

Prihodki so v večini prišli iz naslova darov in donacij, in sicer v višini 576.161,99 evrov. Ostali prihodki so bili: fundacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organizacij FIHO (118.140,62 evrov), ministrstva, Zavodi, … (113.569,67 evrov), hrana OP za materialno pomoč (221.817,08 evrov) in lokalne skupnosti (67.023,07 evrov)

Kot navajajo v poročilu, so med najbolj ranljivimi osebami še vedno starejši z nizkimi pokojninami in posamezniki, večinoma samski moški, mlajši od 65 let, ki zaradi invalidnosti, bolezni ali težav v duševnem zdravju težko dobijo zaposlitev in si težje ustvarijo družino ali trdno partnersko vez. Med starejšimi je tudi veliko osamljenosti.

Žal so se v stiski še vedno znašle tudi družine ali posamezniki, ki sicer imajo redne osebne dohodke, a ti ne zadoščajo za pokritje vseh stroškov. Stiske se posebej poglobijo ob začetku šolskega leta in na vrhuncu kurilne sezone. Pri veliko prosilcih, posebej dolgotrajno brezposelnih, je zaznavna tudi čustvena in duševna napetost, povečuje se število različno bolnih, vse več je blagih ali težjih oblik težav v duševnem zdravju.

Med dejavnostmi Karitas Celje v letu 2017 gre posebej izpostaviti naslednje:

 • opravljenih 81.198 ur prostovoljskega dela,
 • letovanja socialno šibkih družin, otrok in starejših ter izlet na morje za družine – več kot 300 oseb,
 • akcijo Otroci nas potrebujejo in delitev šolskih potrebščin – pomagali so 2.192-im otrokom,
 • skupaj so zbrali, kupili ali pridobili in razdelili 594.171 kg živil,
 • programe socialnega vključevanja – vključenih 248 oseb, izvedenih 10.839 ur dela,
 • brezplačno izposojevalnico medicinsko-tehničnih pripomočkov – 178 izposoj,
 • donacijo RTA agencije in zavoda Celeia, z mestnimi boni v višini 25.360 EUR so obdarili 774 ljudi,
 • pomoč pri plačilu položnic – pomagali 2.644-im osebam in namenili 126.827,13 EUR sredstev,
 • 12.903-je obiski pri 3.842-ih starejših na domu v bolnici ali v domu starejših.

Seveda pa je bilo s strani vseh ljudi, ki delujejo v Škofijski Karitas Celje, podarjenega tudi ogromno časa ter številni prevoženi in prehojeni kilometri.

Škofijska Karitas Celje: Naša glavna naloga ostaja, da v duhu Evangelija gojimo solidarnost in pravičnost. Solidarnost, ki je darovanje tega, kar bi sami še lahko uporabili, in pravičnost, katere temelj je ljubezen do bližnjega, ne glede na njegove osebne in družbene okoliščine.

O Škofijski Karitas Celje

Škofijska Karitas Celje (ŠKC) je humanitarna in prostovoljska organizacija, katere delo in poslanstvo temeljita na naslednjih izhodiščih:

 • ŠKC svoje poslanstvo opravlja v edinosti s celjskim škofom in na ozemlju Škofije Celje;
 • ŠKC je v službi človeka in vedno in povsod zagovarja in brani njegovo dostojanstvo;
 • sodelavci Karitas spoštujejo in ščitijo osebne podatke in varujejo identiteto prosilcev;
 • težišči delovanja Karitas sta odkrivanje nepokritih stisk in pomoč ubogim;
 • osnovi delovanja ŠKC sta mrežno povezovanje in sodelovanje, katerih temelj je mreža dejavnih in močnih župnijskih Karitas (ŽK); temeljni način delovanja Karitas je prostovoljno delo;
 • ŠKC želi pomagati človeku celostno in trajno, trudi se ustvarjati pogoje za sprejetost in vključenost;
 • sodelavci Karitas sodelujejo z drugimi sorodnimi ustanovami in z vsemi ljudmi dobre volje;
 • poslovanje Karitas je nepridobitno, pregledno in v skladu z zahtevami pravičnosti in poštenosti.

zarja-polsi-klik

Oznake: , , ,
Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
158 queries in 0,980 seconds.