Tradicionalni sprejem za predstavnike verskih skupnosti v Celju


dl3u8982_purg

Vzor tega, da znamo sprejemati drugačnost in da znamo biti tolerantni.

Mestna občina Celje je tudi letos pripravila tradicionalni sprejem predstavnikov vseh verskih skupnosti v Celju. Sprejel jih je župan Celja Bojan Šrot, srečanje pa je ponovno minilo v prijetnem in sproščenem vzdušju.

Poleg vsakoletnega sprejema predstavnikov vseh verskih skupnosti v Celju je svetel zgled dobrega sodelovanja tudi maša za domovino, ki jo vsako leto daruje celjski škof in pri kateri sodelujeta tudi imam muslimanske verske skupnosti in paroh pravoslavne verske skupnosti.

Vseh verskih skupnosti je v Celju osem, in sicer:

  • krščanska cerkev
  • baptistična krščanska cerkev
  • cerkev Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni
  • islamska skupnost
  • Jehovove priče
  • krščanska adventistična cerkev
  • krščanska cerkev Kalvarija
  • pravoslavna cerkev

Bojan Šrot, župan: »Želim se vam zahvaliti za vse delo, ki ga opravite pri duhovni oskrbi, karitativni dejavnosti in ohranjanju kulturne dediščine. Še posebej se vam zahvaljujem za to, da je v Celju izjemno visoka stopnja tolerance med prebivalci različnih veroizpovedi. To je rezultat vašega dela, to srečanje pa vzor tega, da znamo sprejemati drugačnost, da znamo biti tolerantni in da drug v drugem vidimo človeka, razumsko bitje, ki poskuša delati v dobro vseh skupnosti. Verjamem, da smo tudi mi, ki predstavljamo lokalno skupnost, dober partner, tam, kjer partnerja potrebujete. Skrbimo za iste ljudi, naše občane, in je prav, da sodelujemo. Če je to sodelovanje dobro, smo lahko zadovoljni vsi, predvsem tisti, za katere skrbimo.« 

Msgr. dr. Stanislav Lipovšek, upokojeni celjski škof se je zahvalil v imenu predstavnikov verskih skupnosti: »Hvala za vsakoletni sprejem, ki je neke vrste barometer našega sodelovanja za skupni blagor. Vsi smo na isti ladji. Skrbimo za vsestranski duhovni in materialni blagor. Zelo smo vam hvaležni za vzorno sodelovanje, saj smo vsak na svoj način v službi človeka. Veselimo se vsega lepega dogajanja. Vsi vidimo, kaj vse se dogaja v knežjem mestu in smo veseli, da smo del tega. Naša zahvala je tudi prošnja in želja, da se to nadaljuje.« 

Na podlagi javnega razpisa je Mestna občina Celje v letu 2019 sofinancirali obnovo dveh cerkva, in sicer cerkev Šmartno v Rožni dolini v višini 4.450,00 EUR ter cerkev Sv. Danijela (Opatijsko mestna župnija Celje) v višini 19.593, 78 EUR.

foto: Andraž Purg