Trajnostni razvoj ključ do uspeha Savinjske regije


Občine Savinjske regije so v torek, 31. maja, v Celju podpisale deklaracijo trajnostnega regijskega razvoja Savinjske regije, s katero so se zavezale, da bodo družbeno odgovorno skrbele za splošno blaginjo v regiji. Podpisniki so se s tem javno zavezali k sonaravnemu načinu upravljanja z viri, ki so v regiji na voljo ter k enotnemu delovanju pri zmanjšanju razvojnega zaostanka regije.

Izvajanje deklaracije trajnostnega razvoja se nanaša na območje Savinjske regije, kjer živi okrog 255.000 prebivalcev v triintridesetih občinah. Ključ do uspeha v regiji je implementacija gospodarskih, družbenih in okoljevarstvenih ciljev navedenih v deklaraciji, ki so jo sprejela vodstva pomembnih regijskih razvojnih nosilcev.

Rezultate napredka trajnostnega razvoja regije bodo spremljali v regijskem projektu Savinjska regija-Ekoregija.