Tudi letos veliko otrok v počitniškem varstvu na I. osnovni šoli Celje


Mestna občina Celje vsako leto organizira več poletnih dejavnosti in varstev otrok. Skupaj s I. osnovno šolo Celje že več let organizirajo poletno počitniško varstvo, ki se ga udeležuje približno 200 otrok na leto.

Šoloobvezni otroci v programih poletnega počitniškega varstva spoznavajo nove prostočasne, športne, kulturne in druge vsebine ter se ob obisku različnih destinacij družijo s sovrstniki. MOC v sodelovanju z I. OŠ organizira počitniško varstvo četrto leto zapored. Občina sofinancira materialne stroške projekta, ki izhajajo iz uporabe potrebnega prostora za izvajanje počitniškega varstva, sofinancira programske stroške v višini 3.200 EUR in 6 zaposlenih s VII. stopnjo izobrazbe v okviru javnih del v višini 4.400 EUR.

Varstvo, ki poteka od 26. junija do konca avgusta, od 6.00 do 16.30, dnevno obišče v povprečju 50 otrok. V varstvo so večinoma vključeni učenci 1. triade, nekaj pa je tudi četrto- in petošolcev. Poleg otrok, ki obiskujejo šole MO Celje, prihajajo v varstvo tudi otroci iz bližnjih in tudi bolj oddaljenih občin, pri plačilu pa slednji niso deležni sofinanciranja. Raznolik in zanimiv program počitniškega varstva oblikujejo pedagoški vodje v sodelovanju z zunanjimi izvajalci. Vsakodnevni program aktivnosti pa pripravijo izvajalci, ki na I. OŠ opravljajo javna dela pomoči pri izvajanju programov za mlade. Vsak teden izberejo določeno temo, kateri prilagodijo aktivnosti na likovnem, literarnem, glasbenem, športnem in drugih področjih.

Otroci vsako sredo obiščejo tudi okoliško hribovje, letos so tako bili na Šmohorju, Bukovici, Mrzlici, z Rogle so se podali na Kočo na Pesku. V juliju so obiskali tudi Ptuj, avgusta pa se na enodnevni izlet odpravljajo v Logarsko dolino. Nekatere dejavnosti se odvijajo tudi na lokacijah izven šole. Otroci se zelo radi udeležijo delavnic na Šoli za hortikulturo in vizualne umetnosti, obiščejo veslaški center na Špici, plesno šolo Flamenco, judo klub Ivo Reya in druge lokacije. Lansko leto je varstvo obiskovalo 199 otrok, letos do prvega tedna avgusta pa 192 otrok.

V mesecu aprilu je I. OŠ pridobila novo telovadnico, ki je z moderno zasnovo, prilagodljivostjo površin in sodobnim plezalnim centrom primerna tako za izvajanje športne vzgoje, tekmovanj na najvišji ravni in športnih vsebin za najmlajše. Inštruktorji športno-plezalnega odseka PD Celje Matica varujejo in učijo 15 otrok, ki ob torkih in četrtkih obiskujejo Malo šolo plezanja. Nova telovadnica pomeni veliko pridobitev za izvajanje varstva, saj lahko glede na to, da je s pregradami razdeljena na več delov, v njej hkrati in nemoteno potekajo raznovrstne športne, gibalne in razvedrilne aktivnosti, prilagojene tudi željam in izboru otrok. V primeru slabega vremena ali visokih zunanjih temperatur vse dejavnosti potekajo v telovadnici. V lanskem letu so za namen počitniškega varstva koristili športne površine Gimnazije Celje Center, letos v začetku avgusta pa je I. OŠ pridobila uporabno dovoljenje za svoje zunanje športne površine, tako da se ob ugodnih vremenskih razmerah otroci igrajo tudi zunaj.

Vodja poletnega počitniškega varstva na I. osnovni šoli Celje Alenka Laptoš pravi, da je v programih poudarek na različnih oblikah gibalnih in ustvarjalnih dejavnosti, poleg vodenih in usmerjenih aktivnosti pa je veliko časa namenjenega tudi spontani otroški igri. »Naša največja želja je, da prav vsak otrok odide domov zadovoljen in da so z našim programom zadovoljni tudi njihovi starši. Je pa raznolik program hkrati tudi priložnost, da otroci spoznajo nekaj novega, njim še neznanega. Na ta način jim lahko na nevsiljiv način približamo marsikaj, s čimer bodo imeli možnost tudi kasneje zapolniti svoj prosti čas. Predvsem pa si želimo, da bi bil program, ki ga pripravljamo ter v besedi in sliki tudi objavljamo na naši spletni strani, za otroke tako zanimiv, da se bodo varstva pri nas tudi v naslednjih letih z veseljem udeležili,« dodaja Laptoševa.

Poleg varstva na I. OŠ Celje v okviru počitniških aktivnosti MOC vsako leto na otoku Krku, v Celjskem domu v Baški, organizira socialne in zdravstvene kolonije. Otroci so v poletnih mesecih razporejeni v več kolonij, trajanje posameznih kolonije pa je 10 dni. Letos se bo kolonij udeležilo približno 300 vrtčevskih in osnovnošolskih otrok. MOC za izvedbo projekta vsako leto nameni 124.995 EUR. V javnem razpisu mladinskega programa v višini 5.652 EUR sofinancirajo 6 projektov namenjenih preživljanju počitniškega prostega časa otrok v Celju. Sem spadajo trije počitniški oratoriji, dve skavtski družini in en taborniški rod. Dogodkov se udeleži več 100 otrok. V Celjskem mladinskem centru se v času poletnih počitnic izvajajo delavnice in igre za otroke iz osnovnih šol in vrtcev. Aktivnosti se udeležuje več 100 otrok, ki se družijo ob igranju družabnih iger ter drugih prostočasnih dejavnostih. Pri vseh naštetih projektih je torej poskrbljeno za varstvo otrok.

koncert-massimo-klik