Ukinja se predhodno naročanje na upravnih enotah


Vlada Republike Slovenije je na dopisni seji izdala odlok o prenehanju predhodnega naročanja za storitve na upravnih enotah. Stranke so se morale zaradi epidemije covida-19 doslej predhodno naročati. Odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok je bil v Uradnem listu objavljen 14. 3. 2022.

Z odlokom so bili določeni začasni ukrepi, ki so zaradi nevarnosti širjenja covida-19 omogočali poslovanje v upravnih zadevah tako, da so stranke na prilagojen način izvrševale svoje procesne pravice, organi pa nemoteno poslovali.

Zaradi trenutne epidemiološke situacije je ocenjeno, da ukrepi niso več potrebni. To pomeni, da bodo po razveljavitvi odloka stranke in drugi udeleženci vloge ponovno lahko vlagali brez predhodnega naročanja (možnost naročanja pa bodo organi zagotavljali še naprej), ponovno bo omogočena prisotnost javnosti na ustnih obravnavah, pregledovanje dokumentov v prostorih organov, vročanje bo potekalo po pravilih Zakona o splošnem upravnem postopku, prenehala bo tudi možnost podaljševanja rokov za izdajo odločb in rokov za opravljanje procesnih dejanj zaradi covida-19 (o podaljšanju rokov za opravo procesnih dejanj se bo odločalo na podlagi pravil Zakona o splošnem upravnem postopku).(gov.si)