V Celje nov certifikat Družini prijazno podjetje


Pred dobrim tednom dni je Ljudska univerza Celje prejela certifikat Družini prijazno podjetje, ki ga podeljuje Ekvilib inštitut.

Pogoje so pri LUC izpolnili sicer že v lanskem letu.

Pridobitev tovrstnega certifikata ima tako kratkoročne, predvsem pa dolgoročne učinke v organizaciji.

Ena izmed pozitivnih strani vpeljave certifikata je preizpraševanje vodstva oz. vodilnega managementa o njihovem načinu vodenja podjetja in s tem zaposlenih. Posledično se poveča zadovoljstvo zaposlenih, s katerim je povezana tudi pripadnost podjetju ali organizaciji. Lažje usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja prinese delo brez dodatnih skrbi in stresa, ki zveča motivacijo in produktivnost zaposlenih.

V letu 2019 je tovrsten certifikat prejelo podjetje Kovintrade, v letu 2015 pa Zdravstveni dom Celje. Dve leti pred tem ga je prejel tudi Dom sv. Jožef, leta 2011 pa Elektro Celje. Prvi certifikat v Celju je leta 2007 prejel Racio.

*foto: Certifikat Družini prijazno podjetje