V celjski bolnišnici preklicali večino omejitev obiskov


Z današnjim dnem je Splošna bolnišnica Celje preklicala ukrep prepovedi obiskov na Oddelku za bolezni prebavil in Oddelku za pulmologijo, Oddelku za hematologijo in onkologijo in Ginekološko porodniškem oddelku. Obiski na bolnišničnih oddelkih so še vedno omejeni na eno zdravo osebo.

Na Ginekološko porodniškem oddelku so obiski pri novorojenčkih omejeni na očeta novorojenčka.

Na Oddelku za hematologijo in onkologijo so obiski omejeni na eno zdravo osebo in na 15 minut ob uporabi zaščitne obrazne maske.

Obiski so še vedno omejeni tudi na Otroškem oddelku. V primeru, da je otrok sam na zdravljenju v bolnišnici, so obiski omejeni na enega starša/skrbnika, če je otrok hospitaliziran z enim od staršev/skrbnikov, pa obisk drugega starša/skrbnika, razen v izjemnih primerih, ni dovoljen. Izjemoma je v času hospitalizacije, z dovoljenjem sobnega zdravnika, dovoljena ena menjava starša/skrbnika spremljevalca. Obiski drugih sorodnikov ali sorojencev na Otroškem oddelku niso dovoljeni.

Vse obiskovalce prosijo, da med obiskom upoštevajo navodila zdravstvenega osebja. Priporočajo uporabo zaščitne obrazne maske.