ZAC s publikacijo obeležuje Mednarodni arhivski teden 2020


Ob praznovanju Mednarodnega arhivskega dneva, ki ga arhivi vsako leto praznujejo 9. junija, Zgodovinski arhiv Celje skupaj s partnerskimi arhivi iz 10 držav EU predstavlja publikacijo v angleškem jeziku: International Archives Week Challenge: Choose a Year and find a Document! – 1820

Zgodovinski arhiv Celje in Arhiv mesta Ieper (Belgija) sta leta 2019 prvič sodelovala pri obeleževanju mednarodnega dneva arhivov, ki ga arhivi po vsem svetu vsako leto praznujejo 9. junija. Na pobudo Mednarodnega arhivskega sveta letos arhivi po vsem svetu med 8. in 14. junijem praznujejo mednarodni arhivski teden, s katerim želijo spomniti na pomen delovanja arhivov v družbi.

V maju 2020 so se začeli pogovori med obema arhivoma, kako tudi letos obeležiti praznik arhivov in ga nadgraditi v spontan mednarodni projekt. Dogovorili so se o preprosti pobudi za medsebojno objavo enega zanimivega dokumenta, ki bi nastal pred natanko dvesto leti, torej leta 1820. Toda kmalu po potrditvi dogovora sta se oba pobudnika sodelovanja dr. Rik Opsommer in dr. Borut Batagelj strinjala, da bi lahko projekt z malo več truda dosegel še veliko boljši učinek.

Tako so k projektu povabili še nekaj arhivov iz drugih držav, s katerimi imajo že vzpostavljeno sodelovanje. Da bi projekt nekoliko bolj utrdili na preprost in predvsem preglednejši način, so se odločili, da k sodelovanju povabijo po en arhiv iz članic EU, ki opravljajo javno službo na različnih stopnjah, od državnih, regionalnih, mestnih, do arhivov, ki delujejo kot oddelki drugih javnih služb. V projektu tako sodeluje 11 arhivov, poleg Zgodovinskega arhiva Celje in Arhiva mesta Ieper še: Arhiv province Severna Holandija Haarlem (Nizozemska), Državni zgodovinski arhiv v Rigi (Latvija), Državni arhiv v Gorici (Italija), Državni arhiv v Zagrebu (Hrvaška), Muzej in arhiv Montafon (Avstrija), Mestni arhiv Detmold (Nemčija), Državni pokrajinski arhiv Uppsala (Švedska), Arhivski oddelek knjižnice Saint-Omer (Francija) in Mestni arhiv Tallin (Estonija).

Pristop izbire nadgrajuje nivo, ki je jasno razviden iz vsebinske ravni predstavljenega arhivskega gradiva. Arhivske institucije so po svoji funkciji zelo podobne, hranijo pa neprecenljivo in raznoliko blago kulturne dediščine. To je tudi eden od ciljev nam vsem zadanega izziva ob Mednarodnem arhivskem tednu: Izberi leto in objavi dokument!

Ob praznovanju mednarodnega arhivskega tedna tako sodelujoči arhivi objavljajo posebno publikacijo v angleškem jeziku s predstvaljenimi posameznimi dokumenti iz leta 1820. Publikacijo najdete tukaj, predstavljeni dokument Zgodovinskega arhiva Celje pa najdete v slovenskem opisu v rubriki Iz hiše pisanih spominov.

vir: ZAC