Začetek spomladanske akcije zbiranja nevarnih odpadkov


Danes se v 12 občinah na Celjskem začenja spomladanska akcija zbiranja nevarnih odpadkov, ki bo trajala vse do 27. maja.

Gre za območje upravnih enot Celje (Celje, Dobrna, Štore in Vojnik), Šentjur (Dobje in Šentjur) ter Žalec (Brasalovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec).

Med nevarne odpadke spadajo akumulatorji, baterije, zdravila, pesticidi, barve, laki, topila, razredčila, lepila, kozmetika, čistila, neonske cevi, odpadno jedilno in motorno olje, pršila, embalaža, ki je onesnažena z nevarnimi snovmi … V pomoč, ali vsebuje izdelek nevarne snovi, so grafični simboli na embalaži nevarnih izdelkov, kot so oksidativno, okolju nevarno, eksplozivno ipd.

Urnik spomladanske akcije za Šentjursko

Kje in kdaj bo stala premična zbiralnica s strokovno usposobljeno ekipo, je navedeno v letakih, ki so jih gospodinjstva prejela skupaj z aprilskimi položnicami in so objavljeni tudi na spletnem mestu družbe Simbio.

Občane ob tem prosijo, da pri predaji nevarnih odpadkov te hranijo v originalni embalaži, ki naj bo dobro zaprta, da ne pride do razlitja vsebine.

Pomembno je, da se odpadki med seboj ne mešajo, saj to lahko povzroči nepredvideno reakcijo med različnimi snovmi. Dokler nevarnih odpadkov ne oddate v akciji zbiranja, jih hranite na suhem, varnem in otrokom nedosegljivem mestu.

Nevarne odpadke lahko občani brezplačno oddajo kadarkoli v okviru delovnega časa v svojem najbližjem zbirnem centru.