Zaščitimo se pred škodljivimi vplivi sonca


Na Zavodu za zdravstveno varstvo Celje so na tiskovni konferenci predstavili načrtovane ativnosti v preventivnem programu Varno s soncem, ki ga izvajajo že peto leto. Program je iz leta v leto odmevnejši in vanj se vključuje vse večje število vrtcev in šol. Letos bo sodelovalo več kot 27.000 predšolskih otrok iz 138 vrtcev in skoraj 3000 šolarjev iz 63 osnovnih šol. Od leta 2007 do danes je v programu, ki otroke, mladostnike in starše seznanja s škodljivimi posledicami sončnih žarkov, sodelovalo več kot 60.000 otrok iz vseh slovenskih regij.

»S programom Varno s soncem se odzivamo na zaskrbljujoče epidemiološke podatke o naraščanju števila rakavih obolenj kože v Sloveniji. Pojavnost kožnega raka je močno povezana z izpostavljanjem soncu in s pogostnostjo sončnih opeklin. Postopoma želimo preoblikovati odnos ljudi do sonca in v čim širšem krogu populacije doseči dosledno upoštevanje in izvajanje samozaščitnih ukrepov pred škodljivimi učinki sonca. Na ta način lahko dolgoročno prispevamo k zajezitvi naraščanja kožnega raka in melanoma v Sloveniji,« je povedala vodja programa mag. Simona Uršič, dr. med., specialistka higiene, predstojnica oddelka za zdravstveno ekologijo na Zavodu za zdravstveno varstvo Celje.

Pred škodljivimi vplivi sonca se lahko zaščitimo tako, da …

  • se odpovemo sončenju in solariju,
  • se soncu ne izpostavljajmo od 10. do 16. ure in upoštevajmo pravilo sence: »Kadar je naša senca krajša od telesa, se umaknemo v senco
  • se pri plavanju in vodnih športih zaščitimo z ustrezno obleko in vodoodpornimi kemičnimi varovalnimi pripravki,
  • dojenčki in majhni otroci niso izpostavljeni soncu,
  • otroke zaščitimo po enakih načelih kot sebe, še zlasti po principu naravne zaščite: poiščemo naravno ali umetno senco, uporabimo obleko in pokrivalo ter očala.