Župani z ministrom o protipoplavnih ukrepih na porečju Savinje


Včeraj so se na sestanku z Ministrom za naravne vire in prostor Urošem Brežanom srečali župani občin Celje, Laško, Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče.

V okviru srečanja, katerega se je udeležila tudi direktorica direkcije za vode mag. Neža Kodre, so prisotni pregledali stanje in financiranje projektov iz načrta za okrevanje in odpornost za porečje Savinje. Minister je ob tem napovedal povečanje sredstev za protipoplavne ukrepe in posebej izpostavil potrebo po sodelovanju ter usklajenosti med državo in občinami.

Ministru ter direktorici direkcije za vode so prisotni župani predstavili aktivnosti na projektih za protipoplavne ukrepe in prizadevanja za doseganje zastavljenih rokov. Te projekte bo potrebno dokončati do leta 2026. Sodelujoči so se strinjali, da so nujne celovite rešitve, ki bodo zmanjšale poplavno ogroženost na nivoju porečja Savinje, da bodo življenja in premoženje tamkajšnjih prebivalcev čim manj ogrožena.

Vir foto: FB/Ministrstvo za naravne vire in prostor