Hitra in uspešna solidarnostna akcija


S tem podnaslovom je bil na današnji dan pred 45 leti objavljen članek v Novem tedniku. Vabljeni k branju:

V akcijo solidarnosti prizadetim po potresu v Črni gori se je aktivno vključila tudi celjska občina. Pomoč je stekla takoj, že prvi dan potresa in v akcijo so takoj stopili vsi pristojni organi, občinska skupščina, občinske družbenopolitične organizacije, kolektivi…

Pomoč prizadetim je bila posredovana v treh oblikah, in sicer v materialu, v denarju ter v pomoči strokovnih ekip. Prvo delo na tem področju je vodil občinski štab civilne zaščite, zatem pa je Izvršni svet imenoval poseben koordinacijski odbor, ki ga vodi član sveta Veljko Repič in ki bo akcijo vodil vse do njenega zaključka.

V materialu je celjska občina poslala prizadetim v Črni gori: 200 odej, 11 šotorov, 640 spalnih vreč, 67 zložljivih postelj, 80 veder za vodo, 14 plinskih kuhalnikov s plinskimi jeklenkami, 1800 kg razne emajlirane posode, 176 rjuh, 60 jogi vzmetnic, tri kartone šolskih potrebščin, za 141.400 din vrednosti prehrambenega materiala, dva avtobusa, stanovanjsko barako in 3.190 kg jabolk. Za odpremo pa je pripravljenih še 30 ton opeke in 30 kubikov žaganega smrekovega lesa.

Skupna vrednost te materialne pomoči znaša 1,632.000 dinarjev.

V tej akciji, v zbiranju pomoči v materialu, so sodelovali: Ingrad, EMO, Izletnik, Merx, Izvršni svet skupščine občine Celje, L I K Savinja, Opekarna Ljubečna, Tapetništvo, Kovinotehna, Tkanina, Skupnost za zaposlovanje, Tovarna volnenih odej Škofja vas, Aero, Hmezad, Surovina in Libela. Za prevoze materiala sta poskrbela Prevozništvo in ŽТР. Razen tega je Zdravstveni center Celje poslal na potresno območje higiensko-epidemiološko ekipo, Razvojni center in Ingrad pa ekipi gradbenih strokovnjakov za ocenitev škode.

Ekipe strokovnjakov so imele pripravljene še: Nivo, Komunalno podjetje. Železarna Štore, Cinkarna in Zdravstveni center. Pripravljena je bila tudi ekipa geofolistov občinskega štaba za civilno zaščito. Do odpoklica teh ekip pa ni prišlo.

Pomoč v denarju je bilo po sklepu republiškega štaba za civilno zaščito moč dati tudi v obveznicah posojila za ceste. Tako se je pri občinskem odboru Rdečega križa zbralo obveznic v vrednosti 7,534.80 dinarjev. Akcijo za zbiranje denarnih sredstev pa je vodil občinski sindikalni svet. Do 8. maja se je na posebnem računu pri SDK za pomoč Črni gori zbralo iz celjske občine 1,712.129,55 dinarjev.

Akcija je vseskozi potekala tekoče in brezhibno. Občinski štab za civilno zaščito je opravljal tudi funkcijo pokrajinskega štaba za civilno zaščito ter koordiniral zbiranje pomoči na širšem območju.

Novi tednik, 17. 5. 1979

*cena časopisa: 5 dinarjev