Mesarska podjetja v Celju se ne bodo združila


S tem naslovom je bil na današnji dan pred 65 leti objavljen članek v Celjskem tedniku. Vabljeni k branju:

Poročali smo že, da se bodo celjska mesarska podjetja in klavnica združila v eno podjetje. To združitev je narekovalo predvsem dejstvo, da bi se stroški poslovanja z združitvijo znižali in da bi podjetje Planina na ta način rešili iz dokaj težavnega gospodarskega stanja.

O tem so člani Sveta za blagovni promet in tržišče pri celjski občini na zadnji seji razpravljali in prišli do zaključka, da združitev ne bi prinesla nobenih koristi. Do tega sklepa so prišli na podlagi podrobne proučitve združitve, ki je pokazala, da bi klavnica bila z združitvijo mnogo na slabšem, saj bi morala kot podjetje plačevati veliko večje družbene dajatve kot doslej. Iz teh razlogov so proti združitvi tudi organi delavskega upravljanja v teh podjetjih. Za slabo finančno stanje v podjetju Mesnine pa je svet sklenil, da bi naj organi občinskega odbora v Celju čimprej proučili vzroke takega stanja in potem tudi primerno ukrepali.

Določene so v najvišje cene mesu v celjski občini

Na zadnji seji Sveta za blagovni promet in tržišče pri Občinskem ljudskem odboru v Celju, ki je bik pretekli teden, so sprejeli odredbo o najvišjih prodajnih cenah za goveje in svinjsko meso.

Po tej odredbi bodo smela mesarska podjetja na področju celjske občine prodajati goveje meso s kostmi po naslednjih najvišjih cenah:

Meso zadnjega dela, kamor spadajo vsi deli stegna, koša in pleče po 300 din za kilogram, meso prednjega dela (bočnik, vrat, bržola, podplečna rebra in prsni koš) pa po 270 din za kilogram.

Najvišji dopustni odstotek priklade k stegnu in plečetu je do 30%, k bočniku In vratu do 25%, k bržoli in šimbasu goveda druge vrste pa največ do 15%. Cena kosti (cevne) je do 60 din za kilogram.

Najvišja prodajna cena za meso brez kosti je 500 din za pljučno pečenko, za zadnji del 400 din in za prednji del 375 din za kilogram. Za sveže svinjsko meso, in sicer za kare, stegno in pleča je določena najvišja prodajna cena 350 din za kilogram, za prsa, rebra s flamom in vratovino pa 330 din za kilogram.

Drobovino bodo smela prodajati mesarska podjetja po naslednjih najvišjih cenah: glava 70 din, jezik 340 din, srce 200 din, pljuča 70 din, goveja jetra 260 din, telečja jetra 300 din, vranica 260 din, smrček, vampi in loj 150 din, ledvice 260 din in možgani 330 diл za kilogram.

Odredba predvideva tudi kazenske sankcije proti mesarskim podjetjem in odgovornim osebam, ki ne bi spoštovale določil o najvišjih prodajnih cenah mesa, ki jih vsebuje ta odredba.

-ma, Celjski tednik, 26. 6. 1959

*cena časopisa: 15 dinarjev