O Mladih nacionalistih Slovenije


Območni odbor Slovenske nacionalne stranke iz Celja je minulo soboto pripravil v Čajnici Čater pod Celjsko kočo zbor članstva, namenjen pripravam na ustanovitev gibanja Mladi nacionalisti Slovenije, o delu Državnega zbora pa je poročal poslanec Ivo Verzolak.

Po uvodni oceni sklepov strankinega kongresa iz Ajdovščine so se člani SNS zavzeli za čimprejšnjo ustanovitev gibanja Mladi nacionalisti Slovenije. Pobudo je na kongresu dal prav Celjan Bojan Ekselenski, zato zdaj v Celju tudi pripravljajo vse potrebne ustanovitvene dokumente ter pravilnik o delovanju gibanja.

Menijo, da bo gibanje, v katerem naj bi predvidoma delovali člani do dopolnjenih 32 let, pomagalo omiliti posledice dediščine starega sistema, v katerem je ob polni zaposlenosti staršev zmanjkovalo časa za otroke. Mlada generacija je zdaj v veliki meri brez zaposlitve, politično apatična, manjka pa ji tudi priložnosti za zabavo. V SNS se, tudi zato, da napak iz preteklosti ne bi ponavljali, zavzemajo za uravnotežen odnos do vprašanj ženske politike v Sloveniji.

Menijo, da bi morale imeti ženske odprte možnosti izbire in bi lahko v primerih, ko zaradi preobremenjenosti v odnosu dom-služba-družina ne zmorejo več vsega, denimo izkoristile pravico do tega, da jim država omogoči polovičen delovni čas.

Novi tednik, 1. 4. 1993