Projekt Modra cona predstavljen javnosti

26. 08. 2013 00:00

»Projekt je zasnovan tako, da bi moral biti sprejemljiv za vse. Z njim želimo doseči, da postane Celje prometno urejeno, poslovno živahno, zdravo mesto, privlačno za obiskovalce in prijazno za stanovalce,« je v uvodu javne predstavitve projekta Modre cone, ki je v Celju nastajal zadnji dve leti, zaživel pa bo 10. septembra, v ponedeljek dejal predsednik IS Jože Zimšek. Prav včeraj (v sredo) so o projektu razpravljali še na seji IS, pravna osnova za njegovo izvajanje pa je določena z novim Odlokom o prometni ureditvi, ki so ga pred meseci sprejeli poslanci celjske občinske skupščine.

Območje Modre cone, ki je na severu omejeno z Gregorčičevo in Levstikovo ulico, na vzhodu z železnico, na jugu z reko Savinjo in na zahodu z Jurčičevo ulico, bo pod posebnim komunalnim režimom, zanj pa bo veljala tudi posebna prometna ureditev. Za to območje bodo določene štiri vstopne oziroma izstopne mitnice, ki bodo sprva opremljene še z mobilnimi zapornicami, kasneje pa naj bi po vzoru zahodnoevropskih držav zadoščale zgolj vizuelne označbe.

Po besedah projektantke Alenke Kocuvan Polutnik so pri izdelavi projekta uporabili interdisciplinaren pristop, saj ne gre zgolj za prometno ureditev, ampak za vzpostavljanje znosnega reda v mestni urbani shemi. »V mestnem jedru ni osnovnih možnosti, da bi obstoječ promet uredili natančno po prometnih predpisih, saj bi to pomenilo širjenje nekaterih cest in rušenje posameznih stavb. Dejstvo pa je, da je del prenove mestnega jedra in celostnega urejanja mestnega središča tudi ureditev prometa,« meni Polutnikova, ki poudarja, da so ves časa priprave projekta v Razvojnem centru dobro sodelovali s stanovalci mestnega jedra, Krajevno skupnostjo Center in občinskim IS.

Poseben komunalen nadzor

V območju modre cone, ki bo omejeno s štirimi mitnicami, bodo vsa parkirna mesta na javnih površinah namenjena kratkotrajnemu parkiranju, časovno omejenem na 2 uri, v tem delu pa bodo lahko nemoteno parkirali svoja vozila le stanovalci, ki imajo ob stanovanjskih hišah dovolj primernega funkcionalnega zemljišča.

Kontrolne točke oziroma mitnice bodo nameščene pri gostilni Ob Savinji za vstop v Zidanškovo ulico, pred gostilno Ojstrica na Ljubljanski bo vstopna in izstopna mitnica, na zelenici ob zahodni strani Gledališke ulice izstopna za enosmeren promet iz smeri Ljubljanske ulice ter vstopna in izstopna mitnica na Gubčevi ob stiku s Cankarjevo ulico. Pri tem zapišimo, da bo po končani prenovi Cankarjeve ulice (obojestransko parkiranje) in z uvedbo Modre cone Cankarjeva v celoti enosmerna iz vzhodne v zahodno smer, prav tako pa bo enosmeren promet (z menjaj očim enostranskim parkiranjem) tudi po Vodnikovi do križišča s Kocbekovo ulico.

Prometni režim po Zidanškovi ostaja nespremenjen (enosmeren!), zato pa se spreminja režim prehoda po Muzejskem trgu. Z uvedbo Modre cone do na Muzejski trg dovoljen uvoz iz Zidanškove po Ulici Ivanke Uranjekove, izvoz pa na Trg svobode. Promet po Trgu svobode postaja enosmeren iz smeri Zidanškove oziroma Muzejskega trga do konca trga, kjer bo mogoče zavijanje v levo na Ljubljansko oziroma v desno na Trg V. kongresa.

Parkiranje na obrobju mestnega jedra bo z uvedbo Modre cone brezplačno, znotraj Modre cone pa bodo štiri vrste parkirnih mest. Parkiranje na za to predvidenih javnih parkirnih površinah (Trg V. kongresa, Zidanškova,…) bo časovno omejeno na 2 uri, pri čemer bo prve pol ure brezplačno, nato pa se bo parkirnina obračunala ob izstopu iz Modre cone. Za invalide bo na voljo 16 parkirnih mest, za taksiste pa 8 na Titovem trgu.

Novost bodo bela parkirna mesta, za katere bo mogoč časovni zakup oziroma najem, namenjena bodo tudi tistim uslužbencem oziroma zasebnikom v mestnem jedru, ki brez vozila v neposredni bližini lokala ne morejo opravljati svoje dejavnosti, vsekakor pa bo to najdražji mogoč način parkiranja v središču mesta. Beli parkingi bodo označeni s količki, predvidoma jih bo okoli 30, lokacije se bodo določale glede na potrebe, trenutno pa je zanje predvidena Kocenova ulica ter območje pred hotelom Turška mačka.

Stanovalci mestnega jedra, ki ob stanovanjskih hišah nimajo dovolj prostora za parkiranje na funkcionalnih zemljiščih (v atrijih srednjeveške pozidave parkiranje vozil ne bo mogoče!), bodo lahko svoja vozila parkirali na javnih površinah skladno z določili Modre cone. Sicer pa bodo zanje ob parkiriščih na obrobju mesta na voljo še parkirna mesta na Muzejskem trgu, ob južni ograji mestnega gradu ter v delu Okopov.

Novi tednik, 26. 8. 1993

Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
164 queries in 2,359 seconds.