Urbanistični načrt Celja


S tem naslovom je bil na današnji dan pred 65 leti objavljen članek v Celjskem tedniku. Vabljeni k branju:

Zadnja seja sveta za gradnje in komunalne zadeve pri občinskem ljudskem odboru v Celju je bila v glavnem posvečena razpravi o predlogu idejnega osnutka urbanističnega načrta mesta Celja. Tako so poročilu projektanta inž. Franca Vehovarja sledila še poročila inž. Blaža Pristovška. inž. Vitala Mlejnika ter direktorja Projektivnega biroja tov. Sadarja. Kljub nekaterim pripombam, so se člani sveta v načelu strinjali z osnutkom urbanističnega načrta celjskega mesta.

Zato so tudi menili, da naj bi o tem predlogu že v kratkem razpravljali ljudski odborniki. Glavne značilnosti novega urbanističnega načrta se kažejo v prestavitvi bodočega središča mesta nekoliko proti severu. Tu nastane tudi novo trgovsko, upravno in kulturno središče mesta. Spričo tega se osebni kolodvor premakne prav tako proti severu. Stanovanjska izgradnja v novem mestu je že nakazana.

Zato se predlog zavzema za tako imenovani krakovski sistem razvoja in ne zaenkrat za koncentričnega.

Za industrijo je predviden vzhodni del mesta, s tovornim kolodvorom, industrijskimi tiri, itd. Na tem predelu je predvidena gradnja živilskega skladišča, hladilnih naprav ipd. Savinjsko železnico naj bi speljali pod Miklavškim hribom v tunelu. Tudi vode, ki zdaj tečejo skozi mesto, zlasti Koprivnica in Sušnica, naj bi dobile nove struge.

Centralne športne naprave so predvidene za Golovcem; Glazija pa naj bi se spremenila v park. Predlog nakazuje tudi nove šolske okoliše ipd. Zraven tranzitne ceste Ljubljana—Maribor, so predvidene še vpadnice in ostale ceste za povezavo mestnih predelov.

Pripombe, ki so bile izrečene na ta predlog, so se v glavnem nanašale na cestno omrežje, na ureditev čistilnih naprav za odpadne vode in dim itd. Utemeljen je bil tudi predlog o lokaciji srednje tehniške šole.

-mb, Celjski tednik, 12. 6. 1959