V naših delovnih kolektivih se poraja vedno več novih strokovnjakov


S tem naslovom je bil na današnji dan pred 75 leti objavljen članek v Celjskem tedniku. Vabljeni k branju:

Racionalizatorski in novatorski predlogi, ki jih po vseh naših podjetjih daje vedno več delavcev in strokovnjakov so dokaz, da pri nas večina razume odločujoč vpliv tehnike pri našem vsestranskem napredovanju. Prav v tednu tehnike bomo lahko videli kakšne uspehe smo že dosegli pri izgradnji novih tehničnih kadrov, strokovnjakov, ki so nam tako dragoceni in potrebni za čim hitrejšo osamosvojitev in izgradnjo socializma z lastnimi silami. V Tovarni nogavic na Polzeli bodo v Tednu tehnike prikazali novoizdelan stroj za spajanje papirja, lepenke in blaga, ki ga je izdelal racionalizator Sever Anton, nadalje je v teku izdelava Soperjeve tehtnice, ročnega kultivatorja, ki je lastni izdelek za uporabo na ekonomijah in ga je konstruiral Novak Stanko. Vajenec Oblak Franc je začel z delom parnega kotla z lokomotivo. Vede Jože bo izdelal kotomer za merjenje okroglin, ostali delavci v kolektivu pa bodo v Tednu tehnike izdelali turbino na pogon s kroženjem vode, ročni ploskvi, pletilni stroj, krožno pletilni stroj za pletenje trakov in še mnogo raznih tehničnih naprav, kar bo gotovo ogromen uspeh za mladi kader.

Tov. Romih Alojz, tehnični vodja podjetja, racionalizira krožno pletilni stroj (»Ideal«). Uspeh njegovega dela bo dvig proizvodnje za 150% in 100% manjši uporabi strojnih igel in plating. Vse to jih veže, da bodo v Tednu tehnike ustanovili klub. v katerem bodo lahko še aktivneje posegli v borbo za izboljšanje tehničnih pripomočkov in usposabljanju novih strokovnjakov. V Tovarni tehtnic so ustanovili racionalizatorsko sekcijo, ki ima nalogo izdelati samonavijalno napravo štirikotnega pletiva, da se pri tem prihrani dnevno čez 1 uro delovnega časa pri enem stroju. V Cinkarni delajo valjamo v miniaturi, ki bo temeljito prikazala precizno in strokovno delo naših delavcev. V Tovarni emajlirane posode so izdelali obširni plan za Teden tehnike.

Med ostalim bodo izdelali dve naprave orodij za štancanje transformatorske pločevine, zgradili bodo en kajak, izdelali 15 povečanih fotografij, izven delovnega časa pa bodo nameščence upoznali s praktičnim delom v posameznih oddelkih. Poverjeništvo za lokalno industrijo in obrt Celje-okolica je sprejelo obveznost, da bo vsako podjetje v čast Tedna tehnike izdelalo en nov artikel, pri vseh večjih podjetjih pa se bodo ustanovili klubi Ljudske tehnike. Vsa podjetja bodo med seboj tekmovala, o doseženih rezultatih pa bo vodila evidenco posebna komisija.

V.J., Celjski tednik, 4. 6. 1949