Za Kozjansko

01. 08. 2014 06:32

Solidarnostna akcija delovnih ljudi in občanov pa tudi drugih organizacij za pomoč prizadetim po potresu na Kozjanskem in drugih območjih je v polnem teku. Iz dneva v dan zavzema širši obseg. Vse več je kolektivov, posameznikov in družbenih organizacij, ki v njej sodelujejo in prispevajo zlasti denarna sredstva za ublažitev škode, ki je nastala po potresnih sunkih, škoda! Četudi so znane prve številke o njej, je še vedno težko reči, kolikšna je v resnici. Znano je le dejstvo, da po dosedanjih kriterijih zbrana sredstva ne bodo zadoščala. Zato bo nujna širša in trajnejša skupna solidarnostna akcija. Pa tudi hitra, kajti bliža se čas, ko bodo morale biti urejene nekatere šole, ko bodo morale biti strehe nad glavami.

Četudi je solidarnostna akcija v največji meri zajela našo republiko, Slovenijo, to ne pomeni, da ni dobila splošnega jugoslovanskega pečata.

Po resnici povedano ne formalno, kajti po kriterijih za takšen korak ni pogojev za vsejugoslovansko akcijo. Toda, resnična solidarnost se tu ni ozirala na formalnost.

Pobratimske občine in druge republike ponujajo svojo pomoč! V celjski občini so na račun prve solidarnostne sobote že zdaj zbrali 155 milijonov starih dinarjev. Zdaj teče na pobudo občinskih družbeno političnih organizacij in občinske skupščine nova akcija za še eno delovno soboto, v septembru.

Pomembna je odločitev republiških forumov, da bo del škode po potresu v celjski občini plačan iz skupnega solidarnostnega sklada. Gre za 348 primerov, od tega največ prve, lažje stopnje, medtem ko jih je 15 tretje in 2 četrte, najtežje stopnje. Vrednost dela v solidarnostni soboti 13. julija je precejšnja. Žal pa nakazila sredstev (bruto osebni zaslužek) nekoliko kasnijo. Vmes je tu in tam prišla nelikvidnost gospodarskih organizacij.

Velenjčani so se odločili za gradnjo osnovne šole v Zibiki. Tako bodo že to soboto prišli v večjem številu v ta kraj blizu Šmarja in pomagali Vegradovim delavcem. Ta akcija pa ne bo samo to soboto, marveč bo trajala vse do dograditve šole. Predvidevajo, da do dneva republike.

V solidarnostno akcijo se vključujejo tudi posamezniki. Znani so primeri iz Celja, ko so mnogi obrtniki, odvetniki in drugi že nakazali ustrezna sredstva. Med te se je vključil tudi znani slikar Jože Horvat-Jaki iz Nazarij, ki je za Kozjansko daroval petdeset svojih slik. Vse kaže, da bo Jaki našel kupce za te slike kar sam.

Spisek takšnih in podobnih primerov pa s tem ni končan. Z  lepo vsoto prispevka se je v akcijo vključil tudi stanovanjski solidarnostni sklad občine Celje. Sicer pa tudi v tem primeru velja staro pravilo — kdor hitro da, dvakrat da!

Novi tednik, 1. 8. 1974

Vam je članek zanimiv? Delite ga s prijatelji:
X
168 queries in 2,245 seconds.