Voznike v Celju razveseljujejo tisoči narcis in tulipanov


Narcise ob obvoznici vojašnica-Lanovž; foto: FA Sherpa / FB JP Zelenice

Celjske mestne vpadnice so v zadnjih letih bogato ozaljšane s cvetličnimi zasaditvami in nič drugače ni niti letos.

V Javnem podjetju Zelenice so zasadili več kot 20 tisoč narcis in tulipanov, s čimer se pridružujejo dogajanju ob skorajšnjemu občinskemu prazniku.