Celje po podžupanji še s podžupanom in pooblaščencem


Župan Mestne občine Celje, Bojan Šrot, je za mandatno obdobje 2018-2022 imenoval podžupana in pooblaščenca župana. Funkcijo podžupana bo nepoklicno opravljal Vladimir Ljubek, funkcijo pooblaščenca pa Stane Rozman.

Ljubek bo funkcijo podžupana opravljal nepoklicno. Med drugim bo pristojen  za naloge na področju delovanja ožjih delov in društev na območju občine, prav takp pa bo nadomeščal župana v primeru njegove odsotnosti.

Pozman bo pooblaščenec župana na področju družbenih dejavnosti, razen v zadevah, ki se nanašajo na Pokrajinski muzej Celje, kjer opravlja funkcijo direktorja.

Že pred dnevi je Šrot za podžupanjo imenoval Bredo Arnšek, oba podžupana pa prihajata iz njegove stranke, Celjska županova lista Slovenije.

Dodajmo še predvolilno obljubo Ljubeka:

Kot dolgoletni predsednik krajevne skupnosti Pod gradom sem bil aktiven predvsem na področju komunale, pri pomoči starejšim krajanom ter razvoju KS. Zavzemam se za podporo majhnim obrtnikom, za čisto in urejeno okolje, predvsem za uporabo kuriv z nizkimi emisijami v strnjenih naseljih. Spodbujam oživitev mestnega jedra z raznimi aktivnostmi in prireditvami. Zelo podpiram idejo, da bi med Miklavškim in Grajskim hribom postavili viseči most, saj bi to privabilo v Celje veliko število turistov in obiskovalcev. Prav tako si želim, da Mestna občina Celje nadaljuje s prenovo Mestnega parka Celje in da čim prej dobimo obvoznico S-J, ki bo mesto razbremenila tranzitnega prometa.