Celje pod Šrotom in Kovačem: kdaj so bili Celjani bolj zadovoljni?


Nedavno smo na Celje.info objavili rezultate ankete med našimi bralci o tem, kako so Celjani zadovoljni z življenjem v svojem mestu in z občinsko oblastjo. V anketi je sodelovalo 790 prebivalcev Mestne občine Celje.

Enako anketo smo izvedli že januarja 2020, ko je v njej sodelovalo 343 prebivalcev MO Celje. Odgovori enih in drugih nam omogočajo primerjavo zadovoljstva z življenjem v Celju pod prejšnjim županom Bojanom Šrotom in sedaj, ko ima Celje že dobro leto novega župana, Matijo Kovača.

Splošna ugotovitev je, da se zadovoljstvo s kakovostjo življenja v mestu v tem času ni bistveno spremenilo, kot tudi ne odnos sodelujočih meščanov do urejenosti različnih področij, oziroma vidikov bivanja, ki doprinesejo, ali pa ne, h kvaliteti življenja v nekem okolju.

Nekaj manjših razlik vseeno obstaja in tudi to izpostavljamo v nadaljevanju.

Tako leta 2020 kot letos smo bralce Celje.info, ki so se odločili za sodelovanje v naši anketi, najprej povprašali po oceni kvalitete življenja v njihovi domači občini. Na petstopenjski lestvici od “zelo slaba” do “zelo dobra” so anketiranci v času županovanja Bojana Šrota podelili 3 odstotne točke več najvišjih ocen kot v času Matije Kovača (11 % : 8 %). Oceno “dobra” je podelilo odstotno točko več sedanjih anketirancev kot pred štirimi leti, s “povprečno” pa je kvaliteto življenja v Celju leta 2020 ocenilo 38 % sodelujočih, zdaj pa 41 %. Najnižjo oceno (zelo slaba) je tako leta 2020 kot letos podelilo 6 % sodelujočih, drugo najnižjo (slaba) pa leta 2020 desetina, zdaj pa ducat odstotkov.

Povprečna ocena kakovosti življenja sodelujočih Celjanov v času županovanja Bojana Šrota je znašala 3,34, v času Matije Kovača pa 3,24.

Zadovoljstvo z različnimi storitvami in okoliščinami bivanja

Kaj pa primerjava povprečnih ocen različnih področij in okoliščin, pomembnih za kvaliteto bivanja v mestu? Tukaj so rezultati Šrotovega in Kovačevega obdobja še bolj izenačeni.

Tako leta 2020 kot 2024 so bili občani Celja v povprečju najbolj zadovoljni z urejenostjo otroškega varstva in nato z možnostjo za šport in rekreacijo. Tudi ostala področja so dobila skorajda identične ocene danes kot pred štirimi leti, nekoliko se je le pomešal vrstni red. Večja razlika je le pri oceni zdravstvenega varstva, ki je leta 2020 znašala 3,2, letos pa se je z 2,9 znašla na predzadnjem mestu med področji. Na zadnjem mestu letos je bilo zadovoljstvo z možnostjo za zabavo, pred štirimi leti pa razpoložljivost delovnih mest. To področje je 2024 dobilo za 0,2 višjo povprečno oceno.

Kaj pa povprečna ocena dela občinskih oblasti? Pod Bojanom Šrotom je znašala 3,06 pod Matijem Kovačem pa je za desetinko višja, torej 3,16. Šrot je svoj čas dobil nekaj več negativnih ocen, Kovač pa nekaj več sredinskih, torej povprečnih. Odstotek ocen “dobro” in “zelo dobro” pa imata praktično do decimalke enaki, 28 % in 9 %.