Celje sklenilo pobratenje s srbskim mestom


Na seznam s Celjem pobratenih mest je od včeraj tudi mesto iz zahodne Srbije, Šabac. Z predstavniki mesta, ki šteje nekaj nad 50 tisoč prebivalcev, je ob tamkajšnjem občinskem prazniku listino o pobratenju slavnostno podpisal celjski župan Matija Kovač.

Listine o pobratenju; vir foto: MOC

S podpisom te listine sta se vodilna predstavnika obeh mesta zavezala, da bosta spodbujala in razvijala neposredno sodelovanje na področju izobraževanja, kulture, športa, turizma in gospodarstva ter tako prispevala k boljšemu poznavanju in promociji pobratenih mest.

Sodelovanje Mestne občine Celje z mestom Šabac v Republiki Srbiji sega v leto 2012, ko sta mesti podpisali Listino o prijateljstvu in sodelovanju. Z njo sta se partnerski mesti zavezali, da si bosta prizadevali za vzpostavitev tesnejših povezav, da bosta krepili prijateljstvo, mir in enakopravnost med narodi in pripomogla k razvijanju evropskih načel odprtosti, razumevanja in tolerance.

Pobudo župana Šabca, dr. Aleksandarja Pajića, za nadgradnjo sodelovanja in uradno pobratenje obeh mest je na zadnji seji potrdil tudi Mestni svet Mestne občine Celje.

Prav tako sta se Celje in Šabac zavezala, da bosta podpirala vse dejavnosti, ki vodijo k pristnim in ustvarjalnim medsebojnim odnosom in sodelovanju meščanov, organizacij, skupnosti in društev.

Župana z listino po podpisu; vir foto: MOC

V minulem več kot desetletje dolgem obdobju od podpisa listine sta mesti vzdrževali odnose predvsem med mladimi, ki so prihajali na zimsko šolo v naravi na Celjsko kočo in se srečevali s svojimi celjskimi vrstniki.

Predstavniki obeh mest so v zadnjem obdobju ugotavljali, da imata Celje in Šabac veliko podobnih izzivov in možnosti za povezovanje, še posebej na področju šolstva, kulture in mladih.

Delegacija MOC si je med obiskom Šabca ogledala mesto, ki te dni praznuje,  se srečala s predstavniki mesta, obisk pa izkoristila za pogovore o možnih načinih bodočega sodelovanja. Jeseni bo slavnostni podpis listine o pobratenju še v Celju.

Celje ima podobno partnersko sodelovanje vzpostavljeno z mesti: Grevenbroich in Singen iz Nemčije in hrvaškim Slavonskim Brodom.